WILBERT

Wildauer Bücher+E-Medien Recherche-Tool

feed icon rss

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
 • 1
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2014-10-03
  Description: Práce se zaměřuje na podporu energie z fotovoltaických článků v České republice a výpočet nákladů plynoucích z podpory obnovitelných zdrojů energie. Česká republika se zavázala do roku 2020 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě mezi lety 2010 a 2020 na 13 %. Tento nárůst nebude možný bez zvýšení nákladů, které budou především obsaženy v regulovaných složkách cen elektrické energie. Hlavním cílem autorů je tyto náklady odhadnout. Největší podíl příspěvku na obnovitelné zdroje bude spadat na podporu fotovoltaiky. Kumulované náklady obsažené v příspěvku na OZE, KVET a DZ přesáhnou 330 miliard korun v cenách roku 2010. Mimo samotného odhadu se práce zaměřuje na stručný popis fotovoltaického trhu v České republice a nástin jeho historického kontextu, potenciálu a budoucího vývoje. Práce shrnuje nejdůležitější prvky legislativy České republiky a Evropské unie. Samostatná analytická část je věnována analýze a výpočtu nákladů na podporu jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně fotovoltaiky, kogenerace a druhotných zdrojů.
  Keywords: Q28 ; Q42 ; Q47 ; ddc:330 ; fotovoltaika ; FVE ; obnovitelné zdroje energie ; OZE ; energetická politika ; výkupní ceny ; Förderung erneuerbarer Energien ; Photovoltaik ; Wirkungsanalyse ; Tschechische Republik
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  facet.materialart.
  Unknown
  Berlin: Duncker & Humblot | ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft Kiel, Hamburg
  Publication Date: 2018-01-25
  Keywords: ddc:330 ; Telekommunikation ; Netzwerk ; Unternehmenskooperation ; Tschechien
  Language: English
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: The European Commission and the EU Member States, pushed by global realities, made an attempt in 2006 and 2007 to come up with a new, effective view of the energy sector in the context of the European Union and European integration. This attention was also supported by the increased interest of researchers as well as public opinion. This is related both to the definition of key priorities and the strategy for addressing them. Even though we are talking about documents issued within a single year, we can see progress in their development. The implementing documents from the beginning of year 2007(The Energy Packet of the European Commission of January, and the Action Plan the Energy Policy for Europe of March) are not as radical as was the strategy for European Policy presented in the Green Book published in March 2006. We should also ask whether the Energy Policy is really a 'new', economically rational, implementable one corresponding to the main challenges of the 21st century. The predetermination of the Energy Packet sounds rather alarming: The European Union should lead the world into a new industrial revolution. The strong words used at the beginning of the Lisbon strategy have not yet fallen into oblivion.
  Keywords: F15 ; Q4 ; ddc:330 ; EU ; Energy policy ; EU-Energiepolitik ; Europäische Integration ; EU-Staaten
  Language: English
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...