WILBERT

Wildauer Bücher+E-Medien Recherche-Tool

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
 • 1
  facet.materialart.
  Unknown
  Esbjerg: University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME)
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Mens moderne mainstream makroteori - ny-klassisk som ny-keynesiansk – begge gør brug af den samme metodologi, giver den post keynesianske tænkning et alternativ hertil. Med sit fokus på 'path dependency' udvikler og forandrer det økonomiske set up sig over tiden. Nye institutioner kommer til og gamle udvikler sig og får nye opgaver. Dermed kan man sige, at ’History matters’ for disse mere heterodokse økonomers makroforståelse. Og en sådan accept af den historiske unikhed har rødder tilbage i den økonomiske teorihistorie. Især bør her fremhæves den tyske historiske skole. Om, hvorledes 'History matters' også for økonomer handler dette papir. Det sker dels ved at præsentere udvalgte synspunkter fra såvel den gamle som den yngre tyske historiske skole dels ved at debattere disse oprindelige synspunkter på, hvad økonomi nu er for en størrelse ved at inddrage nyere bidrag fra litteraturen samt dels ved at afdække en eventuel kobling over til den post keynesianske tænkning.
  Keywords: ddc:330 ; Historische Schule ; Dogmengeschichte ; Deutschland
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  Book
  Book
  Frankfurt am Main : Keip
  Keywords: Geschichte 1800-1900 ; Geschichte 1800-1900 ; Volkswirtschaftslehre ; Wirtschaftstheorie ; Quelle ; Deutschland ; Aufsatzsammlung ; Festschrift ; Deutschland 03.10.1990- ; Volkswirtschaftslehre ; Geschichte 1800-1900 ; Wirtschaftstheorie ; Geschichte 1800-1900 ; Quelle
  Type of Medium: Book
  Edition: Nachdr. [der Ausg.] Leipzig 1908
  RVK:
  Language: German , English , Italian , French
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...