WILBERT

Wildauer Bücher+E-Medien Recherche-Tool

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
 • 1
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2019-06-12
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2019-06-12
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2019-06-12
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2019-06-12
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: University of Copenhagen, Economic Policy Research Unit (EPRU)
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: Overordnet set anlægger rapporten et fokus på de motiver og målsætninger, der driver og præger Tyrkiets deltagelse i den internationale koalition til bekæmpelse af ISi Irak og Syrien (herefter Koalitionen). Formålet er at belyse Tyrkiets konfliktende interesser i relation til Koalitionen. Det vil sige de områder, hvor Tyrkiets interesser og midler ikke er i overensstemmelse med Koalitionens sigte. Efter en mere kortfattet, historisk betonet analyse af udviklingen i tyrkisk udenrigspolitik de seneste år, giver rapporten en mere dybdegående analyse af den interne, politiske dynamik op til og efter junivalget i Tyrkiet og dets betydning for udenrigspolitikken. En begrænset periode, der for den siddende regering både bød på indenrigs- og udenrigspolitiske udfordringer. Samlet set fik processen afgørende betydning for, hvilke nationale særinteresser, den tyrkiske regering kom til bordet med i Koalitionsregi, og som affødte spændinger i forholdet mellem parterne, Tyrkiet og USA. Rapporten præsenterer derfor en samlet analyse af de tyrkiske interesser, der er retningsgivende i denne første tid i forholdet mellem Koalitionen og Tyrkiet.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: Når spanierne den 20. december vælger nyt parlament, er det med bevidstheden om, at det politiske og forfatningsmæssige landskab er under stærk forandring. Catalonien er i færd med at forsøge at løsrive sig fra Spanien, og blandt de spanske vælgere ses en stigende mistillid til de to store etablerede partier, det konservative PP og det socialistiske PSOE. Nye partier som Podemos og Ciudadanos udfordrer den herskende politiske elite. Denne DIIS-rapport, skrevet af Morten Heiberg, professor i spansk historie og politik samt Lea Bander og Tomás Cárdenas Nervil, begge cand.mag. i Spansk, viser, at den nuværende spanske krise er mere end blot en dyb national krise. Der er tale om en identitetsmæssig og forfatningsmæssig krise, hvis politiske konsekvenser rækker ud over den iberiske halvø. Løsriver Catalonien sig, sådan som vinderne af regionalvalget i Catalonien i september 2015 har bebudet, vil det kunne skabe uro i de sydfranske områder, som catalanske og baskiske separatister gør krav på, ligesom det vil kunne anspore til regionalisme og nationalisme andre steder på kontinentet. Løsrivelsen kan desuden få drastiske økonomiske konsekvenser, ikke kun for Catalonien og Spanien. For EU kan krisen i værste fald medføre en betydelig økonomisk ustabilitet samt et opbrud i eurozonen som følge af et muligt spansk kollaps. Rapporten anbefaler, EU klart tilkendegiver, at der skal findes en fælles løsning. Det indebærer også, at Danmark og EU melder klarere ud, end tilfældet er i dag, at de catalanske separatisters forfatningsstridige strategi ikke vil bære frugt inden for de europæiske rammer. Spanien og Catalonien er nødt til at genfinde den samarbejdsvilje, der tillod Spanien at overgå til demokrati i slutningen af 1970érne, hvis en løsning skal findes.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: Ukrainekrisen har forstyrret det ellers velfungerende samarbejde i Arktis, og det er blevet vanskeligere at samarbejde om både militære, diplomatiske og økonomiske forhold. Dog er krisens betydning mere begrænset, end man kunne have frygtet. Ruslands vigtige interesse i arktisk olie og gas gør, at Moskva har ført en mindre aggressiv politik i det høje nord. I stedet er det særligt Vesten, der har bragt krisen til polarregionen ved at inddrage regionen i sine sanktionspakker, og det kan betyde, at Rusland skifter kurs i fremtiden. I så fald vil Rusland ikke søge en direkte militær konfrontation, men i stedet udnytte politiske svagheder i den vestlige alliance ved hjælp af provokationer, obstruktion af samarbejde og suverænitetskrænkelser. Rigsfællesskabet bør fortsætte sin samarbejdsorienterede politik i Arktis. Praktisk samarbejde og åbne kommunikationskanaler til Moskva vil gøre det muligt at afspænde situationen og undgå, at misforståelser og enkeltstående episoder fører til en unødig eskalering. Samtidig bør Rigsfællesskabet dog forberede sig på, at Rusland kan skifte kurs i Arktis i det omfang, at disse forberedelser ikke underminerer den samarbejdsorienterede politik.
  Description: The Ukraine crisis has made it more difficult to cooperate over military, diplomatic, and economic matters in the Arctic, but the impact of the crisis is less severe than it could have been. Oil and gas exploration and exploitation in the Arctic is central to Russia's grand strategy and it makes Russia more dependent on the other states in the Arctic, and thus more prone to cooperate in the region. Instead, it is mainly the West that has brought the crisis to the High North by including the region in its sanction packages. It may become rational for Russia to change to a more aggressive course in the Arctic. Russia will not seek a military confrontation in that case, but will instead exploit political weaknesses in the Western alliance through provocations, obstructions of cooperation, and violations of sovereignty. The Kingdom of Denmark (Denmark, the Faeroe Islands, and Greenland) should continue its cooperation-oriented policy in the Arctic. Practical cooperation and open channels of communication enable Denmark and the Western states to lower tensions and to avoid that a single incident or misunderstanding escalates the situation. The Kingdom of Denmark should concurrently prepare for how to handle a more assertive Russia in the Arctic, insofar as these preparations do not undermine its cooperation-oriented policy in the High North.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 11
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: The Arctic is characterized by a well-functioning international governance regime. Arctic and non-Arctic states aim to solve the challenges following climate change in concert. However, certain challenges and processes may destabilize the intergovernmental order in the long run. This report distinguishes between global and regional dynamics. Future global struggles between the great powers may have repercussions in the high north. On the regional level itself, four questions may destabilize Arctic governance: the status of the North-East Passage, unresolved border disputes, the role of China, and the introduction of more military capabilities. The report offers two guidelines for the strategic approach of the Commonwealth of Denmark towards the Arctic. Firstly, the Commonwealth can play a constructive role for the future stability of the Arctic by aiming, to the extent possible, to solve the four regional challenges. Secondly, the approach of the Commonwealth towards the question of Arctic stability cannot be disentangled from Copenhagen's global priorities.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 12
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 13
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: The proliferation of advanced information and communication technology has not only enhanced welfare and facilitated the exchange of ideas across national boundaries, but also led to an increasing vulnerability. As more and more of our economy, social, administrative and military activities are conducted through cyberspace, the risk of hostile and potentially harmful cyber activities increases. This report focuses on politically motivated hostile cyber-activities. Specifically, the report looks at three dimensions: A conceptual (what is a cyberattack and when - if ever - does it make sense to talk about cyberwar?), a strategic (how does the emergence and proliferation of "cyberweapons" affect political violence and modern armed conflicts in a strategic sense?), and a legal (how does political actors' use of cyberspace challenge the traditional legal concepts and categories, such as espionage, violation of sovereignty, force and armed attacks?). [...]
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 14
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 15
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: On April 25, 2013, UN's Security Council established a 12,600-strong peacekeeping force for Mali. The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission (MINUSMA) is to take over and continue the security and stabilization task that the French-led military operation in cooperation with UN's African-led International Support Mission to Mali, AFISMA, initiated in January 2013. The aim of this report is to present a number of long- and short-term perspectives for the recently initiated peace- and state-building process in Mali by focusing on the historical, structural and political causes of the crisis in Mali. Understanding these causes and handling their derived conflict potentials provide a minimum of prerequisites for establishing long-term peace. The report is structured according to four intertwined conflict potentials: Mali's fragile state, the status and background of the Tuareg rebellion, the organized crime and the regional cooperation. ...
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 16
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: Denne rapport analyserer muligheder og begrænsninger for anvendelsen af militære kapaciteter i humanitære katastrofer. Rapporten skal ses i konteksten af aktuelle overvejelser om mulighederne for et tættere samarbejde mellem militæret og Beredskabsstyrelsen i forbindelse med styrelsens internationale indsatser, men analysen vil inddrage den større internationale kontekst, der er afgørende for hvorvidt og hvordan militære kapaciteter med fordel kan bruges i humanitære katastrofer. Som det vil fremgå, er der forandringer i den internationale kontekst, der gør det aktuelt at se på spørgsmålet om militære kapaciteter i sammenhæng med en revision af Beredskabsstyrelsens internationale strategi. Dels er FN’s register over militære og civile forsvarskapaciteter (MCDA) blevet nedlagt, og dels er der i disse år løbende forhandlinger om, hvordan det internationale humanitære samfund kan spille sammen med de stadigt mere ambitiøse nationale og regionale katastrofeberedskaber, som præger den internationale udvikling på området.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 17
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: On January 11, 2013, France initiated a military intervention in Mali. The French operation Serval targeted a raft of militant Islamist groups, which in 2012 had taken control of the northern part of the country. The aim of the current report is to provide an overview of the militant groups in Northern Mali to make an assessment of their current situation. Are they weakened by the intervention, and how are we to understand the relations between the various groups? The first part of the report presents the political context of the conflict and outlines the political meltdown of Mali in 2012, where a Tuareg rebellion combined with a coup d'état plunged the country into a deep crisis. The second part maps out ideologies, practices and recent history of the three major Islamist groups Ansar Dine, AQIM (al Qaeda in Islamic Maghreb) and Mujao (Mouvement pour l'unité et jihad en Afrique de l'Ouest). The final part argues that although the militant Islamist groups are currently on the defensive, AQIM and various splinter-groups have advantages such as knowledge of the terrain, experience of guerilla-war and time on their side. Moreover, the general threat against Western targets in the region has become more complex and dynamic, since it no longer stems from these groups in a strict sense, but from a loose and fluctuating network of like-minded groups.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 18
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: Krig og væbnet konflikt har til alle tider været kendetegnet ved bestræbelser på at opnå større afstand til fjenden.1 Gennem anvendelsen af spyd, bue og pil, rifler, artilleri, vejsidebomber og krydsermissiler har kombattanter bestandigt forsøgt at udvikle våben og metoder til at slå fjenden ihjel på sikker afstand. I én forstand kan den militærtekniske historie sågar ses som en lang række af forsøg på at kæmpe med større rækkevidde. Ambitionen har derfor – næsten uden undtagelse – været at sikre en ulige kamp. Det samlede resultatet af disse anstrengelser har været en primært teknologisk drevet udvikling, som igennem flere århundreder har givet Vesten en militær overlegenhed i forhold til såvel statslige som ikke-statslige modstandere.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 19
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: Iran is now subjected to the harshest economic sanctions ever imposed on any country in the world. This report discusses if and how these sanctions work, first by analysing their intended purposes and how the many phases and layers of sanctions imposed by the USA, the EU and the UN Security Council have created an almost impenetrable, escalating sanctions regime against Iran. Secondly, the report illustrates how the sanctions are experienced, debated and received in Iran, and what direct and indirect consequences the sanctions have on Iran's nuclear program, the country's financial crisis, social conditions and the upcoming presidential election in June 2013. The conclusion is that the sanctions do work, but not according to their intentions. The sanctions are contributing to changing Iran: The external pressure creates further tensions and fractions on the domestic political scene; the market moves from the West to the East, and people are subjected to a humanitarian crisis. But the sanctions have not limited Iran's nuclear program; it has only been further developed during the last seven years. Therefore, there is still a considerable risk that the increasing isolation of Iran in a worst case scenario can lead to a military confrontation.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 20
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danmarks Nationalbank
  Publication Date: 2013-09-20
  Description: Cash are socially less costly than payment cards for all payments below DKK 29, while Dankort, the national Danish debit card, are cheaper for all other point-of-sale payments. These results are derived from calculations that divide costs of payments into fixed, variable-transaction-dependent, and variable-amount-dependent costs. Such a division makes it possible to calculate marginal costs, i.e. the social costs of one additional payment with cash and different types of payment cards, and how the marginal costs depend on the size of the payment. Furthermore, the calculations can be used to show the potential savings in terms of social cost from transferring payments from expensive to cheap types of payments. For instance, if one fourth of all larger cash payments (above DKK 200) were to be paid by Dankort instead of cash, DKK 145 million in social costs could be saved.
  Keywords: ddc:330 ; Zahlungsverkehr ; Kreditkarte ; Soziale Kosten ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 21
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: Denne rapport analyserer forholdet den somaliske oprørsbevægelse og terrorgruppe Harakat al-Shabaab al-Mujahideen og al-Qaeda. Rapporten forklarer i sin første del, hvorfor al-Shabaab og al-Qaeda i februar 2012 efter flere års tilnærmelser endte med at fusionere officielt, og diskuterer i den forbindelse også bredere, hvordan lokale oprørsbevægelser, som al-Shabaab, og internationale terrorister, som al-Qaida, i forskelige (indledende) faser har kunnet drage gensidig fordel af hinanden og har haft incitament til at øge samarbejdet. I anden del argumenterer rapporten dog for, at dette parløb sandsynligvis vil svækkes på længere sigt, og at denne proces allerede er startet. Ved at trække på bredere teorier omkring terrorbevægelsers afmatning, marginalisering og afslutning, analyseres der, hvilke spændinger, der eksisterer internt i al-Shabaab ang. gruppens ledelse, strategi og særligt forholdet til al-Qaeda.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 22
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 23
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 24
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 25
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danmarks Nationalbank
  Publication Date: 2013-09-20
  Description: In Denmark the most frequent means of payment are cash and dankort. A survey study of Danish payment behaviour reveals that older citizens as well as low-income groups in particular prefer cash. A recent change in Danish surcharge regulation permits retailers to charge a fee when receiving credit card payments, but not when receiving debit card, including dankort, payments. A statistical analysis of Danish payment patterns indicate that such a change will not incite more people to pay in cash.
  Keywords: ddc:330 ; Zahlungsverkehr ; Geld ; Bargeldloser Zahlungsverkehr ; Altersgruppe ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 26
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: Faren for “global atomkrig er faldet, men risikoen for atomangreb er vokset”, erklærede præsident Obama i april 2009, da han præsenterede en ny amerikansk atompolitik, hvor den langsigtede målsætning er “en verden uden atomvåben”. Arbejdspapiret undersøger det trusselsbillede, som præsidenten lagde til grund for sin politik. Det centrale spørgsmål, som skal afklares, er: Har dette trusselsbillede gennem præsentation og indhold gavnet eller undergravet Obamas erklærede politik? Den største hindring for atomafrustning har gennem årtier været, at nogle regeringer vurderede, at atomvåben udgjorde et nødvendigt element i deres nationale sikkerhedspolitik. Succes for Obamas erklærede politik skal, hvis man tager hans politik for pålydende, bygge på en trusselsanalyse, der overbevisende påpeger, at fordelene ved atomvåben nu opvejes af farerne, og at våbnene derfor skal afskaffes. Arbejdspapirets konklusion er, at præsidenten og hans regering ikke har fremstillet og forelagt et trusselsbillede, som helt opfylder dette behov. Der er en logisk sammenhæng mellem en politik, som vil afskaffe atomvåben, og et trusselsbillede, hvor selve eksistensen af atomvåben udgør en alvorlig fare. Obama-regeringen har opdelt atomtruslen i tre hovedelementer: atomterrorisme, spredning og etablerede atomarsenaler. I en gennemgang af disse hovedelementer påpeges, at Obamas vurdering af dem ikke repræsenterer en solid konsensus. Ekspertisen på dette felt er fundamentalt splittet, idet opfattelserne strækker fra, at atomvåben ikke udgør et væsentligt problem, til alarm over akut fare. Obama-regeringen har selv kun i yderst begrænset omfang bidraget til afklaring med taler og detaljerede redegørelser. Det største problem med Obamas trusselsbillede er, at truslen fra atomterrorisme og spredning overskygger truslen fra de eksisterende arsenaler. Gennem denne prioritering leverer præsidenten ikke et tilstrækkeligt grundlag for en indsats mod truslen fra de eksisterende arsenaler – og det på trods af, at netop disse arsenaler er prioriteret højt i forbindelse med politiske initiativer. Obama er tilsyneladende fanget i et dilemma, idet han både vil opretholde et effektivt atomarsenal og bane vej for dets afskaffelse. Dette dilemma hæmmer en fremstilling af farer, som er knyttet til eksisterende arsenaler, altså også USA’s eget. Hvis man antager, at Obamas atompolitik primært skal blokere terroristers adgang til atomvåben samt stoppe spredning – i første række hindre Irans atombevæbning og fjerne Nordkoreas atomvåben – er der sammenhæng mellem trusselsbillede og politik. Hvis man derimod antager, at atomvåbens totale afskaffelse er en styrende målsætning for Obamas politik, er der ikke en direkte sammenhæng mellem trusselsbillede og politik. Det er således muligt, at Obama-regeringen bevidst har undladt udvikling af et trusselsbillede, som kan understøtte atomvåbens totale afskaffelse, fordi denne erklærede målsætning kun har marginal indflydelse på regeringens faktiske politik.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 27
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: Den danske deltagelse i krigsindsatsen i Afghanistan og - navnlig - Irak bidrog til at styrke det danske renommé og omdømme i Washington. Danmark gik fra at tilhøre den store gruppe af nære europæiske allierede til at være i den absolutte top. Det forbedrede danske omdømme i USA betød bl.a., at danske politikere, diplomater, embedsfolk og officerer fik forbedret deres i forvejen gode adgang til de amerikanske beslutningstagere. Statsminister Anders Fogh Rasmussen var en hyppig gæst hos præsident George W. Bush, og på stort set alle niveauer blev det nemmere for Danmark at få præsenteret danske synspunkter for amerikanerne. Og adgang var i sig selv af positiv betydning for Danmark. Danmark forsøgte herudover at omsætte den øgede adgang til at påvirke amerikansk politisk tænkning i en retning, der var forenelig med danske interesser. Det er vanskeligt at fastslå, i hvor høj grad disse bestræbelser har båret frugt. Danmark kann dog meget vel have været i stand til at udnytte den øgede adgang til at ‘få noget’, som vi ikke ellers ville have kunnet få, for så vidt angår i hvert fald Arktis og Grønland. Det samme kan have været tilfældet i forhold til andre politikområder. Den øgede adgang til amerikanske beslutningstagere har herudover utvivlsomt givet danske politikere og diplomater værdifuld viden om aktuelle amerikanske overvejelser, og det lader også til, at forsvaret har nydt godt af det gode danske forhold til USA. Forsvaret har i hvert fald fået noget udstyr, som det måske ikke ellers ville have fået. Det gode danske omdømme synes også at have bidraget til, at enkelte danske virksomheder har fået lettere ved at byde tidligere og mere kvalificeret ind på kontrakter i USA. Det er til gengæld mere tvivlsomt, om den amerikanske støtte til Anders Foghs Rasmussens kandidatur til posten som generalsekretær i NATO skyldes et ønske om at ‘belønne’ Danmark og Fogh for krigsdeltagelsen i Irak og Afghanistan. Og selvom man i sagens natur ikke kan vide, om USA ville have været endnu mere tilbageholdende i sin støtte til Danmark under Muhammedkrisen, end tilfældet var, så ser det heller ikke ud til, at det forbedrede danske omdømme var nok til at sikre en utvetydig officiel amerikansk opbakning, da danske ambassader stod i brand i februar 2006. Endelig er det muligt, at Danmark kunne have fået endnu mere ud af det gode omdømme i USA, hvis man fra dansk side havde anlagt en mere instrumentel tilgang.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 28
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: Denne rapport analyserer terrorbekæmpelse i Danmark. Den giver et overblik over et felt, som er vokset dramatisk i løbet af de seneste ti år, og som i dag tæller en lang række offentlige institutioner. Vi har fået nye love, nye institutioner er blevet grundlagt, politiet og efterretningstjenesterne er blevet styrket og omstruktureret, og de fleste myndigheder tænker nu terrortruslen helt naturligt ind i deres arbejde. Få har dog overblik over, hvor omfangsrigt arbejdet med at bekæmpe terrorisme egentlig er, og hvor mange penge der bruges herpå. Rapporten kortlægger, hvilke offentlige myndigheder der er involveret i terrorbekæmpelsen, og hvad de laver. Rapporten inddeler og præsenterer terrorbekæmpelsen i Danmark i fire områder: forebyggelse, bekæmpelse, sikkerhed og beredskabsplanlægning samt opbygningen af beredskabet. Herudover analyserer rapporten, hvordan de forskellige aktører vurderer og oplever arbejdet med at bekæmpe terrorisme, og hvilke udfordringer og tendenser der karakteriserer terrorbekæmpelsen mere bredt.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 29
  facet.materialart.
  Unknown
  Esbjerg: University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME)
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: [Indledning] Udnyttelsen af vedvarende energi (VE) er et område, der nyder stor politisk bevågenhed. Jævnligt kommer der politiske tiltag, der skal fremme udbredelsen heraf. Vindmøller er en af de teknologier, der i Danmark har været benyttet mest til at fremme produktionen af vedvarende energi. Vindmøller er imidlertid ikke altid en lige velkommen nabo. Det giver jævnligt anledning til lokal modstand, når der skal opstilles vindmøller på land. I visse tilfælde kan det medføre så stor lokalpolitisk modstand, at projekter må opgives. Der er derfor en vis interesse for at etablere vindmøller til havs, hvor der i sagens natur er færre naboer og desuden også i reglen bedre vind. Desværre er omkostningerne også højere. Fordelene ved havvind har medført, at det gennem en årrække har været en del af den danske energipolitik at udnytte vindenergien på havet. Danmark har da også været pioner på havvindmølleområdet, og de to danske vindmølleproducenter Siemens og Vestas dominerer markedet for havvindmøller. At gøre politikken operationel indebærer forskellige tiltag, som alle i et eller andet omfang bringer juraen på banen. Forenklet sagt fastlægger juraen rammevilkårene for udnyttelsesmulighederne. Dette arbejde vedrører netop disse rammevilkår.
  Keywords: ddc:330 ; Windenergieanlage ; Förderung erneuerbarer Energien ; Energierecht ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 30
  facet.materialart.
  Unknown
  Luxembourg: Luxembourg Income Study (LIS)
  Publication Date: 2014-04-04
  Description: The purpose of this project is to develop a quantitative model for poverty measurement in Denmark which takes into account social mobility and social heritage. As such the main goal is to define, measure and forecast the poverty development in Denmark, as well as identify and analyse the factors influencing poverty. Furthermore it is the purpose of this paper to inspire the academic fields working with poverty to use sophisticated quantitative statistical models to gain a more detailed picture of poverty. [...]
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 31
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danmarks Nationalbank
  Publication Date: 2013-09-20
  Description: The working paper investigates the relationship between export performance and wage competitiveness in the manufacturing sector. Analyses in the paper show that among industrialised countries for the period since 1995 countries with the greatest deterioration in wage competitiveness have also had a tendency to do relatively poorly in the export market measured in volumes. Data for Denmark show that our loss of export market shares in volumes has been particularly high in times when the Danish labour costs have risen significantly more than abroad. When looking at current prices, the link between export performance and wage competitiveness in the Danish manufacturing sector is less clear. This applies to both the Danish manufactured exports in total, and to industrial sectors. An empirical analysis based on data across countries, industrial sectors and time shows that the Danish manufactured exports are less sensitive to changes in wage competitiveness than that of our main trading partners Germany, Sweden and United Kingdom.
  Keywords: ddc:330 ; Verarbeitendes Gewerbe ; Export ; Arbeitskosten ; Standortfaktor ; Internationaler Wettbewerb ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 32
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: Religionens røde tråd i Bosnien: Fra krig over Mujahedin til nu: I hvilket omfang styrede serbiske agenter Bosnien under krigen? Hvad var det politiske mål for de bosniske muslimer - et samlet Bosnien eller en lille islamisk stat? Frederik Stjernfelt, der sammen med Jens-Martin Eriksen har skrevet flere bøger om Bosnien, har interviewet en række af de centrale aktører og fremlægger i ny DIIS rapport sine konklusioner til diskussion.
  Keywords: ddc:330 ; Krieg ; Jugoslawien (bis 1990) ; Bosnien-Herzegowina
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 33
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 34
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: This study takes off by demonstrating how the ability of the state to define the difference between ordinary crime and terrorism, both historically and conceptually, is rootet in an immanent power reserve, which the sovereign state carries within from its founding. The paper links this power reserve, ultimately based on violence in the state of emergency, with the juridical language of the sovereign state. After drawing up this theoretical framework for the state's monopoly of the legal definition - based foremost on the thoughts of Carl Schmitt and Walter Benjamin - the paper thoroughly maps the legal anti terrorism measures taken in UK and Denmark. Through this study it is shown how to understand the unspecific language used in the anti terror laws, of a way of managing the state's monopoly of definition in the light of the threat of terrorism.
  Keywords: ddc:330 ; Staatstheorie ; Politische Gewalt ; Nationale Sicherheit ; Innere Sicherheit ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 35
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: I sommeren 2009 besluttede NATO-landenes forsvarsministre at ændre grundlæggende på Alliancens hurtige udrykningsstyrke - the NATO Response Force (NRF'en). Omstillingen er planlagt til at være fuldt implementeret allerede i juli 2010. Symptomatisk for de betydelige problemer, som har plaget NRF'en siden den blev erklæret en fuld operationel kapabilitet på Riga-topmødet i november 2006, er der tale om den anden omfattende ændring af styrken på mindre end tre år. Allerede i oktober 2007 godkendte NATO-landene en første nedskalering og omstrukturering af styrken. Post.doc. Jens Ringsmose giver i denne DIIS-rapport en vurdering af, hvordan NRF'en har fungeret til dato. Rapportens hovedargument er, at NRF'en har været en kvalificeret fiasko. På trods af at styrken har haft en ubestridelig transformationseffekt, så har de beskedne styrkebidrag og uenigheden om, hvor og hvornår styrken skal bringes i anvendelse, været med til at underminere dens troværdighed. Indtil nu har NRF'en derfor også haft en overvejende negativ indvirkning på NATO's renommé.
  Description: At the Riga Summit in November 2006, NATO (North Atlantic Treaty Organization) declared the NATO Response Force (NRF) a fully operational capability. Yet only 8 months later - and behind closed doors - the Alliance's military authorities rescinded the declaration as it became increasingly clear that member states were unwilling to make the necessary commitments to the force. To this day, the force has been a qualified failure: while many allies have benefited from participating in the NRF, lack of concrete troop commitments and disagreement as to the force's operational role have largely eroded its credibility. This cloud change with the allies' recent adoption of a revised NRF-construct. However, as NATO is still in a state of strategic confusion, the NRF is likely to continue to be different things to different nations.
  Keywords: ddc:330 ; Sicherheitspolitik ; Strategie ; Bündnissystem ; NATO-Staaten
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 36
  facet.materialart.
  Unknown
  Esbjerg: University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME)
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: [Resumé] Længe har den post keynesianske tænkning angrebet den makroteoretiske mainstream for at have misforstået det fundamentale budskab – teoretisk som metodologisk – som Keynes gav i sin The General Theory. Ifølge post keynesianerne har mainstream en for harmonisk opfattelse af, hvorledes det makroøkonomiske systems tilpasningsprocesser forløber. Og dette er en kritik, som har fået en fornyet aktualitet de sidste års internationale finanskrise og økonomiske recession in mente. En af de mest markante røster i dette kor af mere eller mindre heterodoks tænkende økonomer er og har været Paul Davidson. I nærværende bidrag sættes der fokus på Davidsons bog om Keynes i serien Great Thinkers in Economis.
  Keywords: ddc:330 ; Keynesianismus ; Dogmengeschichte ; Bibliometrie
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 37
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danmarks Nationalbank
  Publication Date: 2013-09-20
  Description: The mobile phone can now be used as a payment instrument to purchase goods and services. Several factors have supported this use of mobile phones. Firstly, the mobile phone has a market penetration close to 100 per cent. Secondly, technological developments have enabled new payment services to mobile phones and expanded the range of goods and services that can be purchased by means of a mobile phone. Thirdly, payments made by mobile phones - known as mobile payments - are in many contexts a more simple and faster way of making payments than other payment methods. The volume of mobile payments is still relatively limited in Denmark. However, pilot projects have shown that consumers are willing to use their mobile phones for payments. Yet, Denmark is still lagging behind several countries when it comes to mobile payments. This applies especially to the so-called proximity payments where the mobile phone is used instead of cash and/or payment cards for point of sales transactions.
  Keywords: ddc:330 ; Mobiltelefon ; Zahlungsverkehr ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 38
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danmarks Nationalbank
  Publication Date: 2013-09-20
  Description: Access to finance and the financing terms are important for firms' in-vestments and thus the business cycle developments. Danish non-financial corporations to a large extent finance their non-financial investments internally e.g. via retained earnings. During a business cycle expansion the analysis indicates, that corporations firstly finance themselves internally. Hereafter more expensive exter-nal debt financing is applied as the possibilities for internal financing gradually are exhausted. The costs of equity financing are normally higher than debt financing. However, for listed companies the results are consistent with at pat-tern where equity financing precede debt financing during an eco-nomic expansion. This is related to the fact that the cost of equity financing tend to fall at times of a rising stock market as it is typically the case already in the early phase of a economic expansion. Non-financial corporations normally increase their short-term borrow-ing in the early phase of an economic downturn. For corporations as a whole other short-term borrowing is rising more than short-term borrowing in banks, while the substitution away from short-term bank loans to other short-term loans does not seem to apply for borrowing by listed companies. Compared with large enterprises small and medium-sized enter-prises have a larger share of debt in relation to their total balance and apply banks and mortgage-credit institutions relatively more.
  Keywords: ddc:330 ; Unternehmensfinanzierung ; Kapitalstruktur ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 39
  facet.materialart.
  Unknown
  Esbjerg: University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME)
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: På sin vis kan man betragte hele Keynes’ forfatterskab som en langstrakt kamp for at formulere et relevant alternativ til den herskende ortodoksi. Som bekendt kom dette gennembrud først i 1936 med udgivelsen af The General Theory. I nærværende papir skal der sættes fokus på et af bidragene i denne langstrakte frigørelsesproces. Det er således papirets hensigt at sætte fokus på A Treatise on Money i den hensigt at forsøge at belyse vigtigheden af dette værk i den ovennævnte intellektuelle frigørelsesproces. Konklusionen på gennemgangen er, at Keynes i Treatise ikke på en tilstrækkelig overbevisende måde fik besvaret de to helt centrale spørgsmål: 1) hvorfor kommer en makroøkonomi uden for den postulerede ligevægt? og 2) hvordan bevæger økonomien sig dynamisk i et uligevægtspræget forløb hen imod en ny ligevægt? Nogle mere til fredsstillende svar herpå måtte afvente fremkomsten af The General Theory.
  Keywords: ddc:330 ; Wirtschaftswissenschaft ; Dogmengeschichte
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 40
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: The war in Caucasus from 7 to 12 August 2008 gave rise to forceful international reactions and made commentators talk about the possibility of a new 'Cold War' between Russia and the West and the 'return of history' (the fall of the Berlin Wall allegedly being the 'end of history'). At the time of writing, the pessimistic scenario seems not very likely; however, it is still energetically disputed between Russia and Georgia, who should be blamed for the initiation of war events. In this DIIS Working Paper, we seek to clarify this question along with the more complex historical backgrounds of events. the decision-making processes in Tbilisi and Moscow are analysed, and the Western diversified reactions to the conflict are described and explained. Finally, a status is made one year after the war.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 41
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: Twenty years ago, in the pages of the Journal of Common Market Studies, Hedley Bull launched a searing critique of the European Community's 'civilian power' in international affairs. Since that time the increasing role of the European Union (EU) in areas of security and defence policy has led to a seductiveness in adopting the notion of 'military power Europe'. In contrast, I will attempt to argue that by thinking beyond traditional conceptions of the EU's international role and examining the case study of its international pursuit of the abolition of the death penalty, we may best conceive of the EU as a 'normative power Europe'.
  Keywords: ddc:330 ; Internationale Politik ; Strafe ; EU-Staaten
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 42
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Keywords: ddc:330 ; Europäische Wirtschafts- und Währungsunion ; Wirkungsanalyse ; Wechselkurssystem ; Dänemark ; EU-Staaten
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 43
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: I denne rapport undersøges træk af henholdsvis ideologisk og pragmatisk motivation i Irans udenrigspolitik, for derved at kunne vurdere hvorvidt Iran er en rationel udenrigspolitisk aktør. Der arbejdes ud fra en rationalitetsforståelse med udgangspunkt i landets historiske, kulturelle og geopolitiske kontekst. Rapporten falder i to dele: Først en forståelsesramme, hvor Irans geopolitiske placering, den politiske opbygning, landets udenrigspolitik siden revolutionen og det nuværende politiske landskab opridses. Dernæst en analysedel, hvor tre udenrigspolitiske eksempler - Irans rolle i Israel-Palæstina-konflikten, krigene i Irak og Afghanistan og atomspørgsmålet - belyses ud fra en sondring mellem ideologiske og pragmatiske motiver. Det fastslås, at Iran siden revolutionen - og i særdeleshed siden Khomeinis død - har vist sig som en rationel, pragmatisk udenrigspolitisk aktør, selvom retoriske udfald fra dele af landets ledelse indimellem har peget i en anden retning. Især i årene efter præsidentvalget i 1997 viste Den Islamiske Republik tegn på at være moden til politiske og sociale reformer, og en spirende bedring i forholdet til Vesten fandt sted. Efter Bush-administrationens Iran som del af Ondskabens Akse i 2003, vendte denne udvikling imidlertid brat, og et flertal af konservative hard-linere præger nu iransk politik. Det fastslås i den forbindelse endvidere, at økonomiske sanktioner og trusler om militær intervention fra Vesten rettet imod Iran - for at påvirke landets inden- og udenrigspolitik - således ikke har virket efter hensigten, idet disse har isoleret og radikaliseret Den Islamiske Republiks ledelse yderligere. Det foreslås, at dialog mellem Iran og Vesten - især USA - kan vise sig at være en forudsætning for politisk stabilitet i Mellemøsten. En sådan dialog har syntes umulig, mens George W. Bush og Mahmoud Ahmadinejad har beklædt de to landes præsidentposter. Med en nyvalgt - tilsyneladende dialogsøgende - præsident i USA og med et iransk præsidentvalg forestående i 2009 vil det vise sig, om en sådan udvikling realiseres.
  Keywords: ddc:330 ; Außenpolitik ; Islam ; Iran
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 44
  facet.materialart.
  Unknown
  Esbjerg: University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME)
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Mens moderne mainstream makroteori - ny-klassisk som ny-keynesiansk – begge gør brug af den samme metodologi, giver den post keynesianske tænkning et alternativ hertil. Med sit fokus på 'path dependency' udvikler og forandrer det økonomiske set up sig over tiden. Nye institutioner kommer til og gamle udvikler sig og får nye opgaver. Dermed kan man sige, at ’History matters’ for disse mere heterodokse økonomers makroforståelse. Og en sådan accept af den historiske unikhed har rødder tilbage i den økonomiske teorihistorie. Især bør her fremhæves den tyske historiske skole. Om, hvorledes 'History matters' også for økonomer handler dette papir. Det sker dels ved at præsentere udvalgte synspunkter fra såvel den gamle som den yngre tyske historiske skole dels ved at debattere disse oprindelige synspunkter på, hvad økonomi nu er for en størrelse ved at inddrage nyere bidrag fra litteraturen samt dels ved at afdække en eventuel kobling over til den post keynesianske tænkning.
  Keywords: ddc:330 ; Historische Schule ; Dogmengeschichte ; Deutschland
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 45
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danmarks Nationalbank
  Publication Date: 2013-09-20
  Description: This paper sets out by looking at the purchasing power parity theory applied on Denmark, using real effective exchange rate measures published by Danmarks Nationalbank. Following this, two commonly used methods of determining equilibrium exchange rates are examined. First, a model of time-varying equilibrium exchange rates is explored, whereby the development of real effective exchange rates is sought explained by a number of variables. Secondly, the so-called macroeconomic balance approach, which has often been used by the IMF, is examined. Overall, it is found that the real effective exchange rate for Denmark is not far from equilibrium, even though the real effective exchange rate of the krone has strengthened over the past 25 years.
  Keywords: ddc:330 ; Kaufkraftparität ; Wechselkurspolitik ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 46
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danmarks Nationalbank
  Publication Date: 2013-09-20
  Description: In this paper, we estimate a consumption function based on a new set of data for household wealth. The basis is a standard error correction model where consumption is driven by income and wealth developments in the long run. The model which is estimated on quarterly data for the period 1973-2005 is characterized by a long-run relationship which is significant and stable over time. Moreover, the model satisfies a homogeneity requirement, implying that consumption is proportional to income and wealth in the long-run. The model can, basically, be interpreted as a re-estimated version of the existing consumption function in Mona, which is based on income and wealth data for the aggregate private sector. However, the latter model has difficulties in explaining consumption developments in the years after 1998 where the relationship between consumption and wealth ratios for the private sector has turned out not longer to be valid. The use of data for households is theoretically more adequate when modelling private consumption and, at the same time, solves the problem of model instability over the most recent years.
  Keywords: ddc:330 ; consumption function ; household wealth ; model stability ; Vermögen ; Mikroökonomische Konsumfunktion ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 47
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danmarks Nationalbank
  Publication Date: 2013-09-20
  Description: Several countries at the core of the Euro area have experienced coincident business cycles during the most recent decades, while the Danish economy seemed detached from these cycles during the 1980's and part of the 1990's. To a large degree, the decoupling of the Danish economy reflects fundamental changes in the Danish economic policy during this period. Towards the end of the 1990's a remarkable business-cycle convergence occurred between most of the industrialised countries, as documented in a series of empirical analyses. In the same period, the correlation between Danish and Euro area business cycles increased markedly. Over the most recent years, however, this global convergence has decreased again, while the correlation between Euro-area core economies has remained high. The Danish economy has also maintained a relatively high business-cycle correlation with the Euro-area core countries.
  Keywords: ddc:330 ; Konjunktur ; Konjunkturzusammenhang ; Clusteranalyse ; Dänemark ; Eurozone ; EU-Staaten
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 48
  facet.materialart.
  Unknown
  Esbjerg: University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME)
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: [Resumé] Denne note tager udgangspunkt i Stern Review. Rapporten er på ca. 700 sider, og jeg vil ikke kunne gennemgå alt i denne. Fokus bliver lagt på især to områder, for det første den beslutningsteoretiske diskussion, og hvordan den iboende usikkerhed anvendes. For det andet hvilken betydning innovation og udvikling af ny teknologi har for at håndtere klimaproblematikken. Det bliver dermed gennem disse metodologiske briller, jeg vil analysere rapporten og perspektivere dens hovedbudskab og den kritik, den har mødt. Endelig vil denne note forsøge at indplacere rapporten i den strøm af vidnesbyrd, konklusioner på baggrund af disse vidnesbyrd, partsindlæg, policy anbefalinger som næsten dagligt fremkommer vedrørende klimaspørgsmål.
  Keywords: ddc:330 ; Klimawandel ; Technischer Fortschritt ; Internationale Umweltpolitik ; Umweltökonomik ; Bibliometrie ; Welt
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 49
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 50
  facet.materialart.
  Unknown
  Esbjerg: University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME)
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Som bekendt er anvendelsen af en matematisk formalisme i mikro- som i makroøkonomisk teori i dag særdeles udbredt. Herved hævdes det ofte, at økonomi som fagdisciplin betragtet har vundet en uomtvistelig videnskabelig status, der bringer økonomi i en klasse for sig blandt de samfundsvidenskabelige fagdiscipliner. Om udbredelsen af den matematiske formalisme og en heterodoks skepsis hertil handler denne kommentar til den løbende debat om, hvorledes den økonomiske metodologi bør udformes. Den heterodokse skepsis repræsenteres i papiret især af den post keynesianske tænkning.
  Keywords: ddc:330 ; Wissenschaftliche Methode ; Wirtschaftswissenschaft ; Mathematische Ökonomie ; Mathematik ; Kritik ; Postkeynesianismus
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 51
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danmarks Nationalbank
  Publication Date: 2013-10-26
  Description: The paper describes the activities of central counterparties (CCPs) and the international framework for those activities. It also provides an overview of the activities of the CCPs in the EU. Against this background, an initial assessment is performed of the possibilities of introducing a CCP in the Danish market. The preliminary conclusion is that there seems to be a limited need for a CCP in the Danish market. Furthermore, the initial costs involved seem to be relatively high. However, a more detailed analysis is recommended concerning the expediency of introducing a CCP on the repo market, where higher risks are involved. Here, the introduction of a CCP would also offer administrative or capital-adequacy benefits. After the publication of the paper, one or more meetings will be held with market representatives with a view to discussing the preliminary conclusions to the paper and the assumptions on which they are based.
  Keywords: ddc:330 ; Wertpapierhandel ; Clearing ; Risikomanagement ; Dänemark ; EU-Staaten
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 52
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2014-09-08
  Description: This working paper addresses the question of how the Euro has performed internationally since its introduction on the financial markets in 1999 and its introduction as a means of cash-payment in 2002. It is shown that in the period 1999-2006 the international role of the Euro grew steadily compared to the former European currencies that took part in the creation of the single currency. The paper illustrates that the increasing role of the Euro enhances the economic capacities of the Eurozone; this is illustrated among other things by the fact that the Euro has improved the seignorage and liquidity premium of the Eurozone. It is further argued that the Euro has reduced transaction costs on the markets for currency, finance and goods by making currency exchange obsolete within the single market. Besides this the Euro has made markets more transparent and prices more comparable within the Eurozone, and the Growth- and Stability Pact has ensured a policy of price stability. On the other hand, some critical arguments are put forward. These arguments are related to the fact that the Eurozone does not constitute an optimal currency area. They are also related to the derived restrictions on the economic policy of the member states related to the Growth- and Stability Pact. The paper argues that the member states have faced similar restrictions since the early 1980s and would have been likely to continue doing so in the review period, which makes the argument less relevant. In conclusion it is argued that the introduction of the Euro has enhanced the economic performance of the Eurozone. Part of the aim of the working paper is to shed light on what made twelve European countries enter an empirically atypical currency union that is historically unparalleled in proportions. Thus, it is illustrated that the economic advantages related to the introduction of the Euro can very likely explain the introduction of the single currency.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 53
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2014-09-08
  Description: Dette papir peger på en stigende skepsis for, hvorvidt Afrika som kontinent står til at vinde eller måske endda tabe på en øget handelsliberalisering som følge af WTOs Doha udviklingsrunde. De primære årsager er: præferenceerosion, nettofødevareimportørstatus og ikke mindst en lave produktiv kapacitet. Det er en gængs policyanbefaling fra OECD, Verdensbanken mfl., at regionale handelsaftaler i Afrika er vigtige for øget eksport og vækst i Afrika og et skridt på vejen mod øget global økonomisk integration. Men det er ikke omkostningsfrit for de afrikanske lande at forhandle og implementere regionale handelsaftaler, og deres succes er ikke givet - en dybere økonomisk integration er nødvendig. Præferenceaftaler er igen populære også blandt handelsøkonomer. De Økonomiske Partnerskabsaftaler, som EU pt. Forhandler med AVS-landene, kan få stor positiv betydning, men der er stadig mange vigtige udestående spørgsmål, herunder ikke mindst oprindelsesreglerne og fortolkningen af den gensidige markedsåbning i aftalerne. Men gode præferenceaftaler afskaffer ikke udbudssideproblemerne, så både i relation til generel handelsliberalisering og præferenceaftaler bliver handelsrelateret bistand central – en bistandsdagsorden, der måske, måske ikke er under reel ekspansion.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 54
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2014-09-08
  Description: Fra flere sider bliver udenlandske investeringer trukket frem som en væsentlig bidragyder til udviklingsprocessen i udviklingslande. Argumentet er, at visse udviklingslande, især i Afrika, har brug for langt større og mere stabile kapitalstrømme for at finansiere udviklingen. Udenlandske investeringer kan ifølge fortalere levere begge dele. Sideløbende hermed er der kommet stadigt større fokus på Syd-Syd investeringer i Afrika. Dette papir søger at sammenholde argumenterne for og imod udenlandske inverteringers potentiale for at bidrage positivt til Afrikas udviklingsproces. Papiret påpeger, at ikke alle typer investeringer er lige gavnlige, at bistand stadig spiller en meget vigtig rolle, og at virkningerne af Syd-Syd investeringer ikke er væsensforskellige fra virkningerne af andre investeringer. Investeringer kan altså katalysere en udviklingsproces. Det kræver dog visse forudsætninger, såsom tilpasset teknologi, lokale underleverandører, positiv påvirkning af betalingsbalancen. Som situationen er i dag, fremstår Afrika dog stadig som en region, hvor udenlandske investeringer søger at udnytte lokale ressourcer snarere end at opgradere lokal kapacitet.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 55
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2015-02-17
  Description: Der dukker til stadighed nye forslag til finansiering af udvikling op. Forslagene er ikke blevet færre - eller mindre opfindsomme - i takt med at det er blevet åbenlyst, at opfyldelsen af 2015-målene kræver øget finansiering. Dette arbejdspapir skitserer baggrunden for disse forslags oprindelse og deres konkrete design. Forslagene systematiseres, diskuteres og vurderes. Papiret peger på, at innovativ finansiering handler om andet og mere end f.eks. lokal absorptionskapacitet og appreciering af lokal valuta. Det handler om politisk vilje, om transaktionsomkostninger, om forudsigelighed, om incitamentsstrukturer, om modsatrettede interesser, og om etiske problemer. Om et forslag er godt eller skidt, afhænger derfor i høj grad af, hvad formålet er, og om hvordan det relaterer sig til allerede eksisterende finansieringsformer.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 56
  facet.materialart.
  Unknown
  Esbjerg: University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME)
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: In the history of economic thought many Post Keynesian scholars of-fer a distinct interpretation of John Maynard Keynes’s General Theory. One of the fundamentals of Post Keynesianism in this regard is the statement that the way Keynes understood economics can not be understood correctly if one does not take the methodology of Keynes into account. And Keynes could rightfully be said to have started a methodological as well as a theoretical revolution in economics. In the present paper the content of the methodology of Keynes is highlighted followed by a discussion to what extent this methodology could be said to have influenced modern macroeconomics. Most weight in this respect is given to a presentation of some core elements of the Keynes-like tradition of Post Keynesianism. Jeg skal takke Jesper Jespersen for værdifulde kommentarer til den oprindelige version af dette papir. En tidligere version af nærværende artikel dannede baggrund for min Ph.D. fo-relæsning, der fandt sted den 8. marts 2007 på Roskilde Universitetscenter.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 57
  facet.materialart.
  Unknown
  Esbjerg: University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME)
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: In the history of economic thought Post Keynesianism offers a different inter-pretation of John Maynard Keynes’s General Theory than what is known as mainstream Keynesianism. One of the fundamentals of Post Keynesianism in this regard is the statement that the economic universe of Keynes can not be understood correctly if one does not take the methodology of Keynes into ac-count. According to at least some of the Post Keynesians we ought to let our methodology to be inspired by what is called critical realism. This paper tries to give a discussion of this kind of methodology and of its possible connection to the writings of Keynes. And finally, has Post Keynesianism reached a kind of coherence that makes it reasonable to characterise this group of economists as a theoretical research programme in the Lakatosian sense of the term?
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 58
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2014-09-08
  Description: Migranters og flygtninges pengeoverførelser til deres hjemlande, også kaldet remitter, er en vigtig pengemæssig indsprøjtning til trængte afrikanske økonomier og får derfor stigende opmærksomhed i disse år. Hovedparten af remitter går til forbrug og ikke til direkte produktive investeringer. Makroøkonomiske analyser af remitters betydning for vækst og fattigdomsbekæmpelse er mangelfulde, hvilket ikke mindst skyldes dårligt datamateriale. Alligevel er der klare tendenser, der peger mod remitters positive udviklingseffekter, og at disse bidrager til opfyldelse af 2015-målene. Der er imidlertid tale om private midler, der kan betragtes som komplementære til, og ikke som en substitut for, udviklingsbistand. I en afrikansk kontekst er der tale om store beløb. Officielle opgørelser over remitter anslår, at bistand og udenlandske investeringer er af relativt større betydning i Afrika. Medregnes uformelle remitter kan der dog måske lægges helt op til 70% til de officielle opgørelser, hvilket i givet fald betyder, at omfanget af remitter overstiger udenlandske investeringer i Afrika syd for Sahara.1 Remitter har nogle helt særlige karakteristika: De er baseret på personlige relationer og afsendt ud fra forskellige motiver, og de er meget stabile og ikke afhængige af den øvrige økonomiske eller politiske udvikling i udviklingslandet – erfaringer fra konflikt- og postkonfliktlande indikerer tværtimod, at de er modcykliske. Udviklingsbistand vil, med fokus på at forbedre rammebetingelser, kunne bidrage til at øge udviklingseffekten af remitter – gøre dem mere tilgængelige, billigere at overføre og give incitament til at øge andelen af remitter, der går til produktive investeringer.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 59
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2014-09-08
  Description: Dette arbejdspapir belyser konsekvenserne for bistandsmodtageme i Afrika af genkomsten af ikke-DAC donorer i Afrika. Det g0res gennem en kategorisering af ikke-DAC donorerne, som papeger ligheder og forskelle mellem donorerne, isrer hvad angar form, indhold, st0rrelse og modalitet. Papiret papeger, at genkomsten af DAC donorer pa den ene side viI 0ge pengestmmmen til Afrika, isrer tillande, der kun i begrrenset omfang modtager DAC-bistand og at denne pengestmm er tret knyttet til handels- og investeringsstmmme. Pa den anden side viI den 0gede mrengde donorer 0ge transaktionsomkostningerne for modtageme i Syd samtidig med at den i mange tilfrelde viI modarbejde harmoniseringstendenser i bistanden.
  Description: This working paper examines the consequences for the recipients of the return of non-DAC donors to Africa. It categorises non-DAC donors according to the form, content, size and modality of aid in order to reveal similarities and differences. On the one hand, the paper finds that the return of non-DAC donors ceteris paribus will increase the external financial flows to Africa. In particular, it will increase the flows to countries not targeted by the majority of DAC donors. Moreover, these flows are closely related to other financial flows, such as trade and investments. On the other hand, the paper finds that the return of non-DAC donors may conflict with plans to harmonise aid and will simultaneously raise transaction costs for the recipients.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 60
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2014-09-08
  Description: Frankrig er det land af alle EL' -landene, som har flest muslimske ind,-andrere. Det skyldes Frankrigs koloniale fortid i Nordafrika, Libanon og Syrien. Algeriet var oven i k0bet en administrativ del af Frankrig. Forst i 1962 - efter en ufattelig blodig uafhaongighedskrig blev Algeriet selvstaondigt. Denne forhistorie pra:ger stadig en del af den franske politiske elite, der med stor mistro ser pa algerieres integrationsvilje. Mistroen er blevet yderligere ska:rpet pga. volden i Algeriet, som bmd ud i 1992. Fmst i 1999 fik den algeriske stat nogenlunde kontrol aver det meste af det algeriske territorium. Men inden da var mange algeriske islamister flygtet til Frankrig. Nogle af disse tlygtninge var ag er stadig tilhxngere af enten en konservativ ell er radikal udgave af islam. Algeriske radikale islamister udf,me desuden terrorangreb pa fransk territorium i midten af 1990erne, hvad der yderligere har oget mistroen mod algeriere i al almindelighed. Mistroen kontrasterer amerikanske og franske opinionsundersogelser, der ,~ser, at de franske muslimer - og is,r de algeriske - forst og fremmest opfatter sig som franske republikanere og forst derefter som muslimer. Parallelt med denne opbakning til franske poliriske vxrdier konstaterer framke saciologer samt opinionsundersogelser, at unge muslimske franskma:nd bliver mere religi0se. Religi0sitet anskues hyppigt i Frankrig som formorkelse og dermed som et anf,〉reb mod Oplysningstiden, den franske Revolutions (1789) idealer og verdslighedsbegrebet. Det er et faktum, at der blandt nogle unge - isxr i forsta:derne til de store franske byer - udvikler sig forskellige udgaver af salafisme (se nedenfor). Det er et faktum, at der sker en srigende religiositet, der kan antage mange forskellige udtryksformer - det ga:lder blandt de kristne som blandt joder. Det er agsa et faktum, at Frankrig ikke er ble,-et ramt af de samme store islamiske terrorangreb som Storbritannien og Spanien. Det betyder ikke, at der ikke er risiko herfor. :\!ange radikale islamiske netvxrk er blevet optrevlet i Frankrig. De franske efterretningstjenester harmange arriers erfaringer med radikalisme og dermed med overvagning. Dette arbejdspapir viI g0re rede for, hvordan den franske nationalstats identitet, verdslighedsbegrebet og isa:r den algeriske kolonihistorie sa:lter rammerne for debatterne am franske muslimers integrationsviIje. Arbejdspapiret viI desuden pavise karakteristika ,-ed de unge muslimers religi0sitet samt diskutere, hvorfor nogle grupper af unge muslimer tiltra:kkes af diverse udgaver af salafismen samt i hvor h0j grad salafisterne arbejder sammen med is:r:r algeriske salafister. Konklusionen advarer mod at g0re den konservative saJafisme tiJ et sikkerhedsproblem
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 61
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danmarks Nationalbank
  Publication Date: 2013-09-20
  Description: The Working Paper analyses the use of cash in Denmark since 1990 and compares with the development in other EU-countries. The retail cash payments have decreased in the last 10 years, but cash still make up a significant part of the total retail sales. About half of the cash outstanding is held by households for registered transactions, by financial institutions, other companies, public authorities etc. The remaining part of the cash outstanding is supposed to be used for saving or other non-registered purposes. Cash usage in Denmark is approximately the same as in the UK but is lower than the use of cash in the Euro Area.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 62
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danmarks Nationalbank
  Publication Date: 2013-09-20
  Description: Based on data on the living space of dwellings compiled by Statistics Denmark and data on housing prices compiled by Realkreditraadet (the Association of Danish Mortgage Banks), we calculate three measures of housing wealth for Denmark in the period from 1981 to 2006. These measures include total housing wealth, the housing wealth of households and the value of owner-occupied homes with a breakdown by type of dwelling (detached one-family houses, terraced houses, farmhouses, freehold flats, holiday dwellings and multi-family buildings excluding freehold flats). This paper provides a documentation of methodology and presents results. Moreover, we apply the wealth figures when calculating capital gains on housing and the amount of non-mortgaged housing wealth of households (home-equity). Finally, we discuss alternative housing wealth measures that are publicly available.
  Keywords: ddc:330 ; housing wealth ; capital gains ; home-equity
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 63
  facet.materialart.
  Unknown
  Esbjerg: University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME)
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: As a core element in economic theory we accept that economic agents behave rationally. They either maximize their profit or their utility. But is the behavior of the rational economic man really a realistic assumption? Or is Simon right when he argues that firms satisfy rather than maximize? In this paper we dis-cuss some aspects of bounded rationality and pose the question: Is this the way out? Uden på nogen måde at ville kompromittere mine kolleger, Tommy S. Poulsen og Eva Roth, skal jeg takke dem begge for kommentarer til en tidligere version at dette papir.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 64
  facet.materialart.
  Unknown
  Esbjerg: University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME)
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Med en påstået videnskabeliggørelse af økonomi i form af en stadig mere mar-kant tilslutning til det naturvidenskabelige forskningsideal som den alment ac-cepterede uniforme metodologi, er økonomi vel blevet objektiviseret. Eller er det? Kan samfundsvidenskab og dermed også økonomi gøres værdifri? Med udgangspunkt i et symposium til Hector Estrup skal der i nærværende papir gø-res nogle refleksioner over dette grundlæggende spørgsmål.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 65
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2014-09-08
  Description: Islamistisk terror har ramt Europa. Den har terroriseret og skræmt den europæiske befolkning. At europæisk fødte teenagedrenge føler en trang til at hævne sig mod det samfund de lever i, ved at sprænge sig selv og en masse civile i luften, giver for os absolut ingen mening. Formålet med dette working paper er at klargøre den logiske sammenhæng i islamisternes tankegang og demonstrere, hvordan islamisterne kan tro, at det de foretager sig, er godt og legitimt i islam. For at kunne gøre dette, er det nødvendigt at forstå kernebegreberne i islam, eftersom det er de samme begreber, islamisterne bruger til at retfærdiggøre deres handlinger. Dette working paper er derfor delt i tre dele. De første to dele har til formål at redegøre for grundbegreberne i islam g hvordan islamisk jura skal forstås og fortolkes. Den sidste del vil redegøre for de islamiske krigsbegreber, som islamisterne bruger til at forklare og legitimere deres handlinger med.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 66
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danmarks Nationalbank
  Publication Date: 2013-09-20
  Description: This Working Paper compares the Danish financial system with that of the Euro area countries using three different analytical approaches. The structure of the financial system is analyzed showing who saves, how the savings are processed to the users, and who the users of capital are. The integration of the Danish financial system with that of the Euro area is tested using - among different approaches - The law of one price. Finally, the framework for the development of the financial system is compared. It is concluded that the Danish financial system has many common characteristics with that of the Euro area countries. Despite the similarities there is some way to go before exactly the same retail products are marketed within all countries in the Euro area and in Denmark. To quote a colleague, there is some way to the level in the fast-food business, which is why the McLoan and McDeposit ain't there yet.
  Keywords: ddc:330 ; Finanzmarkt ; Wirtschaftsintegration ; Vergleich ; Dänemark ; EU-Staaten
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 67
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danmarks Nationalbank
  Publication Date: 2013-09-20
  Description: Danish business cycles from 1974 to 2000 are studied. The HP-filter and the Baxter-king filter are applied and several empirical regularities are identified: Consumption tends to lead the business cycle while investment, especially construction, follows with a lag. Export does not covariate systematically with activity, but high activity is followed by a low market share, indicating a domestic capacity effect. Prices are in general found to be counter cyclical, reflecting i.a. a long lag in the price impact of demand shocks. Demand shocks seem to impact prices mainly via the labour market rather than pulling prices directly. It is also established that real interest rates based on realised inflation have little co-variation with activity and it is suggested to use a real interest rate based on filtered inflation instead. Rolling 10-year sample periods are used to check all results for robustness over time.
  Keywords: ddc:330 ; Konjunktur ; Schätzung ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 68
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2014-09-08
  Description: Det klassiske småstatsdilemma – valget mellem autonomi og indflydelse – danner udgangspunkt for artiklens forsøg på at forstå Danmarks ambivalente forhold til EU’s sikkerhedspolitik. Siden 1989 har Danmark ført en særdeles aktivistisk udenrigspolitik, også på det militære område, for at styrke landets internationale indflydelse. Det er sket indenfor rammerne af EU, NATO og FN. Danmark synes at have valgt indflydelse over autonomi. På et område står Danmark imidlertid udenfor: Siden 1993 har Danmark været undtaget fra EU’s Fælles Sikkerheds- og Forsvarspolitik. Forbeholdet var oprindeligt symbolsk, men pga. EU’s rivende udvikling på netop dette område, står Danmark i et stadig tydeligere dilemma: På netop det område hvor Danmarks muligheder for at udøve international indflydelse er størst, har skiftende regeringer af indenrigspolitiske hensyn vægten autonomien over indflydelsen. Dilemmaet og Danmarks ’besynderlige’ håndtering af samme er til skade for Danmarks internationale indflydelse, ikke blot i EU, men også i andre multilaterale organisationer.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 69
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2014-09-08
  Description: Regeringens Afrikapalitik har faet mange roser ag er blevet udrabt sam en succes, nxsten f0r den blev affentliggjart. Artiklen bidrager til farstaelsen af, hvarfor Afrikapalitikken betragtes sam en succes, selvam det er tvivlsamt am den hjxlper Afrikas fattigste. Derudaver prxsenteres kankrete initiativer, hvar mrusxtningen er st0tte til udvikling far kantinentets fattigste. Fakus i de kankrete fattigdamsreducerende initiativer er etablering af mekanismer, hvarved de fattigste kann profitere af kantinentets enorme naturrigdomme. Artiklens konklusian er, at regeringens Afrikapolitik nxppe bliver et gennembrud far fattigdomsbekxmpelsen i Afrika. Der efterlyses nytxnkning, der i hojere grad tager udgangspunkt i Afrikas muligheder end begrxnsninger samt at Danmark mruretter indsatsen sa den st0tter Afrikas fattigste.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 70
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2014-09-08
  Description: Der er blevet lukket og slukket i Al-Qaidas træningslejre i Afghanistan og en del af organisationens ledere er sat ud af spillet. Men Al-Qaidas styrke hvilede ikke blot på de centrale strukturer og nu anholdte ledere, men også på et slagkraftigt budskab om voldelig jihad mod Vesten samt et vidtforgrenet netværk af støtter og sympatisører opbygget over 1990erne. Budskabet og det decentrale netværk eksisterer fortsat i bedste velgående. Krigen i Irak og den efterfølgende opstand gav ikke blot netværkets potentielle og eksisterende støtter endnu en sag at samles om, den forsynede dem også med en træningslejr på størrelse med Frankrig. Dette working paper fortæller historien om Al-Qaidas opkomst, styrke og fald, den arv organisationen har efterladt og den konkrete trussel, vi står overfor i dag. Formålet er at tegne et portræt af den nye transnationale Al-Qaida inspirerede terrorisme, dens selvforståelse, operationsform og slagkraft.
  Description: l Since the U.S. initiated its “war on terrorism” Al-Qaida has lost its headquarters and camps in Afghanistan as well as several top leaders. Yet, the strength of the organization rested on more than these central structures. Al-Qaida’s unprecedented reach and broad appeal were also due to a compelling political message about violent jihad against the Western World as well as a farflung network of members and sympathizers build over the 1990’s. The appeal of Al-Qaida’s message and the decentralized network have not been dismantled by Western efforts. On the contrary, the war in Iraq has turned into a new cause for the network while granting existing and aspiring members an arena for practicing jihad and building new ties. This working paper tells the story about Al-Qaida’s genesis, strengths, and partial demise in Afghanistan. It portrays the new decentralized Al-Qaida network, its ideology, modus operandi, and strength in order to gauge the current threat to Europe.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 71
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2014-09-08
  Description: Bekæmpelse af den transnationale Al-Qaida inspirerede terrorisme har stået højt på den Europæiske Unions dagsorden siden angrebene på USA i 2001. EU-samarbejde er påkrævet, ikke blot fordi Al-Qaida bevægelsen opererer på tværs af grænser og derfor kræver et svar, der er afstemt internationalt, men også fordi den europæiske integrationsproces i sig selv har skabt en række nye sårbarheder. Fri bevægelighed og fri konkurrence indenfor det fri marked modsvares nemlig ikke af et fælles retshåndhævelsessystem eller fælles standarder for infrastruktur- og civilbeskyttelse. Til trods for den megen politiske opmærksomhed og en lang række initiativer, der på papiret ser imponerende ud, spiller EU dog i realiteten fortsat en begrænset rolle. Dette working paper giver et overblik over EU indsats mod den nye terrorisme, diskuterer, hvad det er for nogle faktorer, der lægger begrænsninger på EU’s indsats – politisk uenighed mellem medlemsstaterne om EU’s rolle, at medlemsstaterne sidder tungt på de fleste af terrorbekæmpelsens kernekompetencer, begrænset tillid mellem nationale politi- og efterretningsmyndigheder, komplicerede EU-strukturer og svag koordination af de forskellige tiltag – og diskuterer, hvorledes samarbejdet kunne gøres mere effektivt ved at klargøre og styrke den europæiske anti-terrorkoordinators rolle.
  Description: Since the terrorist attacks on the US in 2001 counterterrorism has been high on the European Union’s political agenda. Rightly so. An effective response to a transnational problem like the Al-Qaida movement requires cross-national cooperation. Moreover, the European integration process has created new vulnerabilities by establishing an area of free movement for goods, services and people without having in place a common law-enforcement system or common standards for infrastructure protection and civil protection. Despite a high level of political attention and numerous different EU initiatives to combat terrorism, however, the Union still plays a limited role. This working paper first provides an overview over EU efforts against terrorism, then discusses the factors hampering those efforts – political disagreement about the role of the Union among the member states, resistance against giving the Union a role in key areas of counterterrorism like law enforcement and intelligence collection, lack of trust between national agencies, a complicated organizational EU structure, and weak coordination of the various EU initiatives – and, finally suggests ways of improving the effectiveness of the Union’s efforts by strengthening the mandate and powers of the EU’s anti-terrorism coordinator.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 72
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2014-09-08
  Description: I marts 2005 var det 20 år, siden Mikhail Gorbatjov kom til magten i Sovjetunionen som generalsekretær for Sovjetunionens Kommunistiske Parti og fremlagde sit program til reform af det sovjetiske system. Nøgleordene i reformen var perestrojka, glasnost og demokratisering. De fik ikke alene betydning indadtil, men også udadtil i forholdet til omverdenen, der hurtigt fattede lid til Gorbatjov og hans nyskabelser. Dette working paper giver et overblik over Gorbatjovs og hans meningsfællers opfattelse af udviklingen siden da og deres vurdering af reformernes skæbne og skildrer Ruslands stilling på verdensscenen i dag. Dette indebærer også en kritisk vurdering af præsident Vladimir Putins indenrigs- og udenrigspolitik. Der tegnes et billede af et svagt Rusland, der ikke har frigjort sig fra den sovjetiske arvs byrde, men tværtimod på mange måder søger tilbage til den autoritære styreform, et Rusland, der ved inertiens kraft stadig nyder en vis respekt, om end ikke anseelse i det internationale samfund.
  Description: In March 2005 it was 20 years since Mikhail Gorbachev came to power in the Soviet Union as Secretary-General of the Communist Party of the Soviet Union and presented his programme for reform of the Soviet system. Key words in the reform were perestroika, glasnost and democratization. They became important not only internally but also externally in the relations to the outside world that swiftly put its trust in Gorbachev and his innovations. This working paper gives an overview of the perception that Gorbachev and his like-minded have of the development since then, presents their evaluation of the fate of the reforms and of the position of Russia on the world scene today. This also includes a critical evaluation of the domestic and foreign policies of President Vladimir Putin. The paper outlines a weak Russia that has not released itself from the burden of the Soviet heritage but on the contrary in many ways goes back to the authoritarian form of government, a Russia that by inertia still enjoys a certain respect although not esteem in the international community.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 73
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danmarks Nationalbank
  Publication Date: 2013-09-20
  Description: This paper deals with Danish Government Foreign Borrowing and Debt Administration in the period 1959 to 1991 the Nationalbank succeeded the Ministry of Finance as the administrator.
  Keywords: ddc:330 ; Öffentliche Schulden ; Internationale Staatsschulden ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 74
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danmarks Nationalbank
  Publication Date: 2013-10-26
  Description: This paper describes how the two most important clearing and settlement systems in Denmark, VP and the Sumclearing, work in practice. Further it analyses, how the legal framework in the Securities Trading Act, STA, based on directive 98/26/EC on settlement finality in payment and securities settlement systems works in relation to the functionality of VP and the Sumclearing. The functionality for both systems encompasses net settlement (multilateral netting). The description of the two systems explains not only the multiple batches processing in the systems, but also the systems terms and conditions and the cash settlement in Danmarks Nationalbank. The conclusion is that both systems have entered into fully valid and binding agreements of multilateral netting with its participants according to the requirements in STA. Further the moments, when transfer orders become binding and irrevocable, are identified. In a separate section the important link established between VP Securities Services and Euroclear in Belgium is described, including an elaboration of the cross-system settlement of trades between participants of VP Securities Services and Euroclear, whereby Danish book entry securities electronically are moved to Belgium or back again. Finally the paper analyses what happens in case a participant of VP or the Sumclearing is declared bankrupt. The conclusion is that both VP and the Sumclearing are structured in a way, so the legal and practical consequences of a participant's bankruptcy are predictable in all standard cases. For the other participants this is crucial for the possibility to adapt to the situation. The bibliography contains a list of relevant homepages, and a glossary of some of the most important terms in the paper has been compiled.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 75
  facet.materialart.
  Unknown
  Esbjerg: University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME)
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Fra den økonomiske teorihistorie er Thomas Malthus kendt, berømt og måske også berygtet for sin pessimistiske befolkningslære. Udover med dette teori-element at levere argumentationen hos de klassiske økonomer for, at arbejds-kraften i normale situationer nødvendigvis må blive aflønnet på et eksistensmi-nimum, indeholder hans forfatterskab dog også elementer, der med nutidige øj-ne ser helt moderne ud. I nærværende papir belyses det potentielle prækeyne-sianske element hos Malthus. Således synes det sandsynligt, at han ikke alene anerkendte, at økonomien kunne være i en generel uligevægtssituation, måske forudså han også opsparingsparadokset, ligesom han tilsyneladende gav argu-menter, der kunne støtte en konjunkturstimulerende offentlig investeringspolitik i hvert tilfælde i en helt ekstrem situation, som den, der indtraf i England efter Napoleonskrigenes afslutning.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 76
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2014-09-08
  Description: The paper maps practically all European states between, on the one hand, the US and UK belligerents in the Iraq operation 2003 and, on the other hand, their main critics France, Germany, and Russia. We describe these patterns and tentatively try to explain them. Whereas we reject public opinion, government ideology or state capability (small state vs. great power) as explanations, a geopolitical explanation turns out to account much better for the observed pattern. A political conflict between inner and outer Europe is a future possibility.
  Keywords: ddc:330 ; Geopolitik ; Irak ; Europa
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 77
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2014-09-08
  Description: The region of Southeast Asia is faced with a complex set of challenges stemming from political, economic and religious developments at the national, regional and global level. This paper sets out to examine trade-, foreign- and security policy implications of the issues confronting the region. In ASEAN, the Southeast Asian countries are continuing their ambitious attempts at further integration. Plans outlining deeper security and economic communities have been adopted. However, huge differences in political systems, economic development and ethnic/religious structures are hampering prospects of closer cooperation. The highly controversial conflict case of Burma/Myanmar is testing the much adhered-to principle of non-interference and at the same time complicating relations with external powers. Among these, the United States and China are dramatically strengthening their interests in the region. American influence is not least manifesting itself in light of the war against terrorism, which the region is adapting to in different ways and at different speeds. By contrast, the European Union does not seem to answer Southeast Asian calls for further engagement. A flurry of bilateral and regional trade agreements is another prominent feature of the economic landscape of the region. This is to a certain degree a reflex ion of impatience with trade liberalization in the WTO and within ASEAN itself. Structures of economic cooperation are under rapid alteration in Southeast Asia. The paper analyses the above-mentioned developments with a view to assessing the prospects of future stability, economic development and integration in and among ASEAN countries. It is concluded that although the scope for increased economic benefit and political harmonization through ASEAN integration alone is limited, the organization could still prove useful as a common regional point of reference in tackling more important policy determinants at national and global level.
  Keywords: ddc:330 ; Wirtschaftsintegration ; Politische Gewalt ; Internationale Zusammenarbeit ; ASEAN-Staaten
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 78
  facet.materialart.
  Unknown
  Esbjerg: University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME)
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Om end Ivar Jantzen, hvad økonomisk teori angår, mest er kendt for sine bidrag til forståelsen af omkostningsfunktionen, indeholdt hans forfatterskab også vis-se tiltag af et mere makroøkonomisk tilsnit. Her beskæftigede Jantzen sig med, hvad man med en nutidig sprogbrug ville benævne indkomstdannelsesteori. Med sit matematisk-tekniske udgangspunkt forsøgte han at formalisere det økonomiske kredsløb for en åben økonomi med fokus på, hvorledes national-indkomsten kunne maksimeres givet dels ledige ressourcer dels mangel på fremmed valuta. Bl.a. beskrev han heri, hvorledes multiplikatorprocessen kan forløbe, ligesom han opstillede nogle centrale eksportmultiplikatorsammen-hænge.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 79
  facet.materialart.
  Unknown
  Esbjerg: University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME)
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Isi Grünbaum er kendt for sit livslange arbejde med den politiske økonomi. I dette forsøgte han på marxistisk økonomisk baggrund at beskrive de økonomi-ske sammenhænge og udviklingstræk af en kapitalistisk markedsøkonomi. På mere traditionel økonomisk vis bidrog han dog også med tre makroøkonomiske arbejder fra 1939, 1940/41 og 1942, som i deres indhold bærer mange keyne-sianske kendetegn. Dermed kan man sige, at Isi Grünbaum, om end med en kortvarig og blot periferisk tilknytning, bidrog til udbredelsen af den nye key-nesianske tankegang i Danmark.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 80
  facet.materialart.
  Unknown
  Esbjerg: University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME)
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: I sin samtid blev Jens Warming anset som en tør, kedelig og måske også noget utilbens deskriptiv økonom. Men efterfølgende skulle han komme til at høste økonomisk teoretisk anerkendelse i et omfang, der bringer ham frem på en af de fremmeste pladser, som danske økonomer har indtaget på den internationale arena. På i hvert tilfælde tre områder var Jens Warming med på den internatio-nale forskningsfronts forkant: påpegning af identifikationsproblemet i økono-metrisk arbejder, formuleringen af grundlaget for den moderne fiskeri- og res-sourceøkonomi og væsentlige bidrag til forståelse af indkomstdannelsesproces-serne på makroplanet i en industriel økonomi. I nærværende bidrag er fokus især sat på Warmings makroøkonomiske bidrag fra 1924 og fremefter som en betydende keynesiansk forerunner. Endelig belyses også indholdet af en hidtil ubehandlet prisbesvarelse om løndannelse fra midten af 1920’erne for at af-dække, hvorvidt der allerede i denne tidlige (og større teoretiske) fremstilling fra Warmings hånd kan anes vægtige makroøkonomiske spor, som kan have dannet fundamentet for hans senere forfatterskab.
  Keywords: ddc:330 ; Ökonomen ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 81
  facet.materialart.
  Unknown
  Esbjerg: University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME)
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Kjeld Philip er kendt som såvel fagøkonom som politiker. I den brede offent-lighed nok mest i den sidste sammenhæng som en radikal minister i slutningen af 1950’erne og begyndelsen af 1960’erne. Blandt fagfæller er Philip dels kendt som en tidlig dansk bidragsyder til det gryende keynesianske paradigme med en svensk præget ex ante/ex post teoretisk tilgang dels for sit internationale ud-viklingsøkonomiske arbejde i FN regi, som optog ham efter hans tid som minis-ter var afsluttet. I nærværende note er fokus sat på en belysning af Kjeld Philips bidrag til keynesianismen. Dette sker med udgangspunkt i hans disputats fra 1942. Derudover påpeges også hans tilsyneladende meget moderne syn på fun-damentale arbejdsmarkedssammenhænge.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 82
  facet.materialart.
  Unknown
  Esbjerg: University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME)
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Rudolf Christiani er i dag vel ikke kendt af særlig mange. Sikkert ikke mange vil vide, at han var medstifter af ingeniør- og entreprenørfirmaet Christiani & Nielsen, færre endnu vil huske, at han i to perioder var medlem af rigsdagen valgt for Venstre og kun et fåtal er bekendt med nogle bidrag fra hans hånd i begyndelsen af 1930’erne omhandlende økonomiske forhold. Nærværende note har til hensigt at sætte fokus på netop disse bidrag for at afdække om disse eventuelt indeholder tanker og argumenter af et tidligt præ-keynesiansk tilsnit.
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability