WILBERT

Wildauer Bücher+E-Medien Recherche-Tool

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
 • 1
  facet.materialart.
  Unknown
  Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung
  Publication Date: 2018-02-28
  Description: - EG-domstolen har med stöd av en tolkningsfråga från en tysk domstol till uppgift att besluta om huruvida den existerande lagstiftningen om arbetstagarnas medbestämmanderätt i företagsorgan resp. lagstiftningens tillämpning är förenlig med EU-lagstiftningen. - Beroende på EG-domstolens beslut hotas de nationella systemen av allvarliga störningar i arbetsmarknadsrelationerna i samtliga medlemsländer. Målet har därför mycket stor betydelse inte bara för Tyskland. - Regeringarna i EU:s medlemsländer kan delta i målet inför EG-domstolen med egna ställningstaganden. - De nationella fackföreningsorganisationerna bör utifrån dessa aspekter undersöka om det är meningsfullt att verka för att deras egna regeringar lämnar in ett eget ställningstagande.
  Keywords: ddc:330
  Language: Swedish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  facet.materialart.
  Unknown
  Helsinki: The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)
  Publication Date: 2018-11-30
  Description: The 1990's was a turbulent period for Finnish postgraduate education. The education system was reformed and the number of postgraduate students who graduated every year increased at a fast pace. In this thesis doctorate and licentiate degree holders as a group, as well as how their labour market situation has changed in the period of 1990-2004, is studied. The aim of the thesis is to describe the changes in the period rather than to try to explain them, since this is very complicated. The thesis uses the Finnish Longitudinal Employer- Employee Data (FLEED) that is maintained by Statistics Finland. The data cover a randomly chosen third of the Finnish population aged 16-69 in the years 1990-2004. The descriptive analysis shows that the composition of the group changed. Women's share of the postgraduate degree holders increased, as did the mean age among recently graduated, mostly because the share aged over 50 increased. The labour market situation of the postgraduate degree holders weakened during the period but was still good, all in all. There were remarkable differences between the different fields of study. Those with education in social and health care and in engineering enjoyed the most favourable conditions, while those with education in humanistic fields faced the least favourable labour market situation. The number of private sector employers with employees with postgraduate degrees doubled during the period. There were some differences between the firms employing postgraduate degree holders and the average firm in Finland. Moreover, the return to postgraduate education was estimated using regression analysis. Throughout the period, it seems that the return to postgraduate education remained unchanged. The marginal return to postgraduate education somewhat decreased during 1990- 1996, but thereafter the direction of the development is less clear. In 2004 a person with a postgraduate degree earned 101 percent more than a person with upper secondary education only and 16 percent more than a holder of a Master's degree. There were also obvious differences in earnings between postgraduate degree holders in different fields of study. Persons with a degree in social and health care earned 52 percent more than those with a humanistic degree in 2004. In the same year female postgraduate degree holders earned about 20 percent less than their male colleagues, but the wage differential across gender decreased during the period.
  Keywords: J24 ; J44 ; ddc:330 ; PhD ; higher education ; Finland ; employment ; wages ; returns to education ; Wissenschaftler ; Studium ; Arbeitsmarkt ; Bildungsertrag ; Finnland
  Language: Swedish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  Media Combination
  Media Combination
  Berlin : Cornelsen
  Associated volumes
  Person(s): Croghan, Vera
  Keywords: Schwedisch ; Einführung ; Schwedisch
  Additional Material: 2 CD
  Type of Medium: Media Combination
  Pages: 320 S. , Ill. , 25 cm
  Edition: Dt. Ausg., 1. Aufl., 1. Dr.
  ISBN: 9783589015825
  Series Statement: Lex:tra
  Uniform Title: Teach yourself Swedish
  DDC: 439.783431
  Language: German , Swedish
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  AV-Medium
  AV-Medium
  Berlin : Cornelsen
  Part of "Schwedisch"
  Keywords: Schwedisch ; CD ; Schwedisch
  Type of Medium: Audiovisual Media
  Pages: 2 CDs, stereo, DDD , 12 cm
  Edition: Dt. Ausg.
  ISBN: 9783589015825
  Language: German , Swedish
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  Online Resource
  Online Resource
  Boston : M. Nijhoff
  Keywords: Menschenrecht ; Menschenrecht ; Rechtsanwendung ; Droits de l'homme (Droit international) ; Droits de l'homme (Droit international) / Étude et enseignement ; Human rights / Study and teaching ; Human rights ; Aufsatzsammlung ; Menschenrecht ; Rechtsanwendung
  Type of Medium: Online Resource
  Pages: 1 Online-Ressource (x, 394 p.) , ill., col. port , 25 cm
  ISBN: 9789047409816
  RVK:
  Language: Swedish
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  facet.materialart.
  Unknown
  Stockholm: Stockholm School of Economics, The Economic Research Institute (EFI)
  Publication Date: 2018-06-27
  Keywords: O14 ; O33 ; O40 ; ddc:330 ; Produktivität ; Internet ; Europa ; New Economy
  Language: Swedish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  facet.materialart.
  Unknown
  Stockholm: Stockholm School of Economics, The Economic Research Institute (EFI)
  Publication Date: 2018-06-27
  Keywords: I11 ; I18 ; ddc:330 ; Gesundheitsökonomik ; Kosten ; Schweden
  Language: Swedish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  facet.materialart.
  Unknown
  Stockholm: Stockholm School of Economics, The Economic Research Institute (EFI)
  Publication Date: 2018-06-27
  Keywords: I11 ; ddc:330 ; Pharmazeutisches Produkt ; Kosten-Wirksamkeits-Analyse ; Schweden
  Language: Swedish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  facet.materialart.
  Unknown
  Stockholm: Stockholm School of Economics, The Economic Research Institute (EFI)
  Publication Date: 2018-06-27
  Keywords: I11 ; ddc:330 ; Pharmazeutisches Produkt ; Schweden ; Pharmazeutische Forschung
  Language: Swedish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  facet.materialart.
  Unknown
  Stockholm: Stockholm School of Economics, The Economic Research Institute (EFI)
  Publication Date: 2018-06-27
  Keywords: H30 ; J21 ; L52 ; ddc:330
  Language: Swedish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 11
  facet.materialart.
  Unknown
  Stockholm: Stockholm School of Economics, The Economic Research Institute (EFI)
  Publication Date: 2018-06-27
  Keywords: M20 ; P10 ; ddc:330
  Language: Swedish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 12
  facet.materialart.
  Unknown
  Stockholm: Stockholm School of Economics, The Economic Research Institute (EFI)
  Publication Date: 2018-06-27
  Keywords: H51 ; I18 ; ddc:330
  Language: Swedish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 13
  Book
  Book
  Berlin ; München [u.a.] : Langenscheidt
  Keywords: Schwedisch ; Wörterbuch ; Deutsch ; Schwedisch ; Wörterbuch ; Deutsch
  Type of Medium: Book
  Pages: 398 S.
  Edition: Neubearb. 1990, 6. Aufl. / [überarb. von Eleonor Engbrant-Heider]
  ISBN: 3468183011
  RVK:
  Language: Swedish , German
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 14
  facet.materialart.
  Unknown
  Stockholm: The Research Institute of Industrial Economics (IUI)
  Publication Date: 2014-11-17
  Keywords: J20 ; J50 ; ddc:330 ; Employment protection ; Productivity
  Language: Swedish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 15
  facet.materialart.
  Unknown
  Stockholm: The Research Institute of Industrial Economics (IUI)
  Publication Date: 2014-11-17
  Description: Den här rapporten analyserar Sveriges val mellan en optimal anpassning till EG och medlemskap med hänsyn till värdet av svenskt manöverutrymme respektive inflytande på EGs beslut. Vad gäller handelspolitiken kan Sverige i teorin vara mer öppet utanför EG, men i praktiken förhindras detta av behovet att få tillgång till EGs fyra friheter, utan vilka Sverige går miste om investeringar, arbetstillfällen och teknologi. Vidare talar behoven av internationellt samarbete vad gäller miljön, strukturomvandling och ökad konkurrens i Sverige till fördel för medlemskap, medan faran av en svårhanterlig EG-byråkrati kan tala emot. Avslutningsvis konstateras att EG-debatten behöver analyseras i ett samhällsekonomiskt perspektiv, och ämnen för fortsatt forskning presenteras.
  Keywords: A00 ; ddc:330
  Language: Swedish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 16
  facet.materialart.
  Unknown
  Stockholm: The Research Institute of Industrial Economics (IUI)
  Publication Date: 2014-11-17
  Description: The paper addresses the question whether current tariffs for telecommunications services provided by the Swedish telecommunications company, Televerket (TVT), are optimal, second-best 'Ramsey' prices. Focusing on two tariffs for telecommunications services those on subscription and calling time the paper estimates whether it is possible to increase consumers' surplus with current net revenue for TVT unchanged.
  Keywords: A00 ; ddc:330
  Language: Swedish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 17
  facet.materialart.
  Unknown
  Stockholm: The Research Institute of Industrial Economics (IUI)
  Publication Date: 2014-11-17
  Keywords: A00 ; ddc:330
  Language: Swedish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 18
  facet.materialart.
  Unknown
  Stockholm: The Research Institute of Industrial Economics (IUI)
  Publication Date: 2014-11-17
  Keywords: A00 ; ddc:330
  Language: Swedish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 19
  facet.materialart.
  Unknown
  Stockholm: The Research Institute of Industrial Economics (IUI)
  Publication Date: 2014-11-17
  Keywords: A00 ; ddc:330
  Language: Swedish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 20
  facet.materialart.
  Unknown
  Stockholm: The Research Institute of Industrial Economics (IUI)
  Publication Date: 2014-11-17
  Keywords: A00 ; ddc:330
  Language: Swedish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 21
  facet.materialart.
  Unknown
  Stockholm: The Research Institute of Industrial Economics (IUI)
  Publication Date: 2014-11-17
  Keywords: A00 ; ddc:330
  Language: Swedish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...