WILBERT

Wildauer Bücher+E-Medien Recherche-Tool

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
 • 1
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: V tomto článku překládám nástin jednoho z možných přístupů, jakým může ekonomická teorie reagovat na aktuální výzvu, kterou představuje Easterlinův paradox. Klíčové téma vyžadující hlubší pochopení a uchopení ekonomickým aparátem je sociální povaha člověka, charakterizovaná reciprocitou v mezilidských vztazích. Ta je však individualistickou metodologií ekonomie hlavního proudu neuchopitelná. Inspirován postklasickými směry ekonomického myšlení vycházím z metodologického realismu vedoucího k organistickému chápání člověka. Jako reakci procedurálně racionálního jedince na prostředí fundamentální nejistoty identifikuji zvykové chování, a to nejen na úrovni behaviorální, ale i percepční. Použitá motivační teorie vychází z Maslowova přístupu hierarchizace potřeb a teorie posilování založené na zvykové povaze jednání. V rámci navrženého modelu, který výše uvedené postřehy odráží, identifikuji jako optimální chování formu altruismu charakterizovanou sledováním pravidla maximalizace součtu užitků. Srovnáním modelu a reality docházím k problematice vlivu společenství na zvykovou výbavu jedince a dále aplikuji závěry plynoucí z modelu na kooperativní a nekooperativní chování.
  Keywords: B41 ; D6 ; ddc:330 ; Easterlinův paradox ; reciprocita ; procedurální racionalita ; zvyky
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: The paper reviews (in Czech) the main qualitative tools applied by (micro)economic analysis and surveys the main literature on the topic. Economics is often being criticised by its opponents for the use of unrealistic assumptions. On the contrary, my claim is that if economics has anything to contribute to legal analysis, it is above all exactly these assumptions and their unrealism. Not in the sense in which assumptions help economic modelling but in the sense that by spelling out expressly what our world is not like, economics alerts the lawyer to imperfections and frictions that he or she all too often fails to reflect in his or her legal analysis. I call this up-shot of the assumptions used by microeconomics a reversed codification of the imperfections of our world and in the paper, I go over the bulk of the more important ones and try to show how the fact that the world is not as assumed by the various economic schools of thought might affect human behaviour and therefore the rules of law aimed at regulating that behaviour. I start the review with the rational maximisation assumption and then go over the many carve-outs from it. First, I discuss the limits of rationality and of human cognitive abilities and how they impact on contracts and legal rules. Secondly, I turn to what might go wrong when people act too rationally - i.e. when adverse selection and moral hazard are introduced. In this part, I deal with Jensen and Meckling's agency problems, with collective choice issues and with several game theoretical concepts that help predict the effects of self-interested human behaviour. I then explain how the Coase theorem might enlighten the legal mind not in its original expression but rather in its reversal, i.e. in the claim that in a world in which transaction costs are pervasive, rules of law may very well determine how rights will be allocated. In this context, I also mention externalities. In the third part, I introduce normative law and economics and its main tools, Pareto and Kaldor-Hicks efficiency. I briefly review the philosophical controversy about the normative use of economics in the law and explain my own provisional stance on the issue. I close the paper with several observations on how the methodology used by positive economics may assist the legislator, whether it follows paternalistic or liberal policies. I conclude by saying that while that methodology should not be expected to displace other frames of reference used by lawyers, without it, legal theory, in particular in the private law field, will be incomplete while the legislator and the judiciary may promulgate rules that will complicate rather than facilitate private ordering.
  Keywords: B41 ; K00 ; ddc:330 ; economic analysis of law ; microeconomic methodology ; assumptions used in microeconomics ; Wirtschaftswissenschaft ; Mikroökonomik ; Rechtsökonomik ; Privatrecht ; Theorie
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  Book
  Book
  Berlin ; München [u.a.] : Langenscheidt
  Keywords: Tschechisch ; Deutsch ; Wörterbuch ; Tschechisch ; Deutsch
  Type of Medium: Book
  Pages: 1002 S. , 16 cm
  Edition: völlige Neubearb., 1. [Dr.]
  ISBN: 9783468113635 , 3468113633
  Series Statement: Langenscheidts Taschenwörterbücher
  DDC: 491.86331
  RVK:
  RVK:
  Language: German , Czech
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  Book
  Book
  Berlin ; München [u.a.] : Langenscheidt
  Keywords: Tschechisch ; Wörterbuch ; Deutsch ; Tschechisch ; Wörterbuch ; Deutsch
  Type of Medium: Book
  Pages: 1005 S.
  Edition: 2. Aufl.
  ISBN: 3468113617
  Series Statement: Langenscheidts Taschenwörterbücher
  RVK:
  RVK:
  Language: German , Czech
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  Book
  Book
  Leipzig : Verl. Enzyklopädie
  Keywords: Tschechisch ; Wörterbuch ; Deutsch ; Tschechisch ; Wörterbuch ; Deutsch
  Type of Medium: Book
  Pages: XVIII, 194 S.
  Edition: 10., unveränd. Aufl.
  RVK:
  RVK:
  Language: Czech , German
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...