WILBERT

Wildauer Bücher+E-Medien Recherche-Tool

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
 • 1
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2014-10-03
  Description: Práce se zaměřuje na podporu energie z fotovoltaických článků v České republice a výpočet nákladů plynoucích z podpory obnovitelných zdrojů energie. Česká republika se zavázala do roku 2020 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě mezi lety 2010 a 2020 na 13 %. Tento nárůst nebude možný bez zvýšení nákladů, které budou především obsaženy v regulovaných složkách cen elektrické energie. Hlavním cílem autorů je tyto náklady odhadnout. Největší podíl příspěvku na obnovitelné zdroje bude spadat na podporu fotovoltaiky. Kumulované náklady obsažené v příspěvku na OZE, KVET a DZ přesáhnou 330 miliard korun v cenách roku 2010. Mimo samotného odhadu se práce zaměřuje na stručný popis fotovoltaického trhu v České republice a nástin jeho historického kontextu, potenciálu a budoucího vývoje. Práce shrnuje nejdůležitější prvky legislativy České republiky a Evropské unie. Samostatná analytická část je věnována analýze a výpočtu nákladů na podporu jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně fotovoltaiky, kogenerace a druhotných zdrojů.
  Keywords: Q28 ; Q42 ; Q47 ; ddc:330 ; fotovoltaika ; FVE ; obnovitelné zdroje energie ; OZE ; energetická politika ; výkupní ceny ; Förderung erneuerbarer Energien ; Photovoltaik ; Wirkungsanalyse ; Tschechische Republik
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: The article deals with the export credit promotion in the Czech Republic. The development and structure of Czech trade and export support is presented first and it is followed by the econometric analysis of the gravity model of Czech trade. The econometric results show that the credit support provided by specialized government agency, Czech Export Bank, has a positive but statistically weak influence on export. The other determinants of the Czech export in our model are GDP, distance, gross fixed capital formation, and policy risk.
  Keywords: F14 ; G28 ; C23 ; ddc:330 ; Credit ; Export ; Government Support ; Exportkredit ; Außenwirtschaftsförderung ; Gravitationsmodell ; Tschechische Republik
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: Employment or, more precisely, participation of women on the labor market is one of the most apparent gender inequalities on the labor market. Economic theories explaining the segregation can be divided into three broader categories: neo-classic and human capital theories, theory of discrimination and finally institutional theory and labor market segmentation theory. The elimination of causes of these inequalities by appropriate policies implementation would help the better use of women working potential and the higher labor market effectivity. There are applied several policies in the Czech Republic which not only does not support the female participation but have rather negative influence. In this study, I investigate the impact of the two policy means, which can negatively influence the labor supply of women in the Czech Republic. First, joint taxation of spouses was enabled. The marginal tax-rate of women increases very often in case of profiting spouses; women might therefore lower their labor supply. Second, the system of the parental leave influences the female participation. The current Czech system can create significant barrier to women in entry and return to the labor market. Therefore, it leads to an excessive loss of the women human capital which markedly lowers their further employability.
  Keywords: ddc:330 ; gender inequality ; female participation ; neo-classic theory ; human capital theory ; theory of discrimination ; institutional theory ; labor market segmentation theory ; joint taxation ; parental leave ; Weibliche Arbeitskräfte ; Arbeitsmarktsegmentierung ; Geschlechterdiskriminierung ; Familienbesteuerung ; Elternzeit ; Familienpolitik ; Tschechische Republik ; EU-Staaten
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  Book
  Book
  Berlin ; München [u.a.] : Langenscheidt
  Keywords: Tschechisch ; Deutsch ; Wörterbuch ; Tschechisch ; Deutsch
  Type of Medium: Book
  Pages: 1002 S. , 16 cm
  Edition: völlige Neubearb., 1. [Dr.]
  ISBN: 9783468113635 , 3468113633
  Series Statement: Langenscheidts Taschenwörterbücher
  DDC: 491.86331
  RVK:
  RVK:
  Language: German , Czech
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  Book
  Book
  Berlin ; München [u.a.] : Langenscheidt
  Keywords: Tschechisch ; Wörterbuch ; Deutsch ; Tschechisch ; Wörterbuch ; Deutsch
  Type of Medium: Book
  Pages: 1005 S.
  Edition: 2. Aufl.
  ISBN: 3468113617
  Series Statement: Langenscheidts Taschenwörterbücher
  RVK:
  RVK:
  Language: German , Czech
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  facet.materialart.
  Unknown
  Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
  Publication Date: 2018-09-10
  Description: Das Verhältnis zwischen Deutschen und Tschechen ist schwierig geblieben, auch wenn die Außenminister der beiden Länder am 20. Dezember endlich die Versöhnungserklärung unterschreiben wollen. Das überlange Zögern hat auch die wirtschaftlichen Beziehungen schwer belastet. Die beiden Sozialwissenschaftlerinnen Gerlinde Dörr und Tanja Kessel von der Forschungsgruppe Transformation und Globalisierung am Wissenschaftszentrum Berlin beschreiben dies am Beispiel des Joint-Venture Skoda-Volkswagen. Neue Probleme bringen in jüngster Zeit der Lopez- Konflikt bei VW und der Unfalltod des tschechischen Vorstandsvorsitzenden Kalma.
  Description: Ursprünglich erschienen unter dem Titel "Es quietscht und bremst auf dem Tandem VW/Skoda", in: Frankfurter Rundschau, Dokumentationsseite, 14.12.1996
  Description: Vztahy mezi Německem a českem zůstaly problematické, i když ministři zahraničních věcí chtějí 20. prosince konečně podepsát "Česko-německou deklaraci". Přiliš dlouhé průtahy mají negativní dopad i na ekonomické vztahy. Socioložky Gerlinde Dörr a Tanja Kessel z výzkumního týmu Transformace a globalizace na Vědeckém centru v Berlině to popisují na příkladě Joint-Venture Škoda-Volkswagen. Nové problémy vznikají v současnosti konfliktem kolem Lópeze u VW a tragickou smrtí českého předsedy představenstva Kalmy.
  Keywords: ddc:300 ; Kraftfahrzeugindustrie ; Internationale Unternehmenskooperation ; Tschechische Republik ; Deutschland
  Language: German , Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  Book
  Book
  Leipzig : Verl. Enzyklopädie
  Keywords: Tschechisch ; Wörterbuch ; Deutsch ; Tschechisch ; Wörterbuch ; Deutsch
  Type of Medium: Book
  Pages: XVIII, 194 S.
  Edition: 10., unveränd. Aufl.
  RVK:
  RVK:
  Language: Czech , German
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...