WILBERT

Wildauer Bücher+E-Medien Recherche-Tool

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
 • 1
  Online Resource
  Online Resource
  Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
  free Journals Online: 18(3)2010 – (Go to Journal)
  Publisher: Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
  Print ISSN: 2313-2159
  Electronic ISSN: 2409-9864
  Topics: Geography , Geosciences
  Keywords: Regionalgeographie Osteuropa ; Regionale Geowissenschaften Osteuropa
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  facet.materialart.
  facet.materialart.
  Munich: Center for Economic Studies and Ifo Institute (CESifo)
  Publication Date: 2018-11-19
  Description: This paper examines the relationship between teacher unionization, student achievement and teachers' pay using a cross-section of data from private schools in India. We use differences in student mark across subjects to identify within-pupil variation in achievement and find that union membership of the teacher appears to strongly reduce pupil achievement. We find no evidence this could be due to the unobservables not controlled for by this procedure. A school fixed effects equation of teacher pay shows that union membership substantially raises pay and in this case too we find that remaining unobservables are unlikely to explain this outcome. We thus have in this data clear evidence that unions raise cost and reduce student achievement.
  Keywords: I21 ; ddc:330 ; Teacher unions ; teacher salaries ; student achievement ; productivity ; India ; Lehrkräfte ; Gewerkschaftlicher Organisationsgrad ; Gehalt ; Schüler ; Bildungsniveau ; Privatschule ; Indien
  Language: English
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  facet.materialart.
  facet.materialart.
  Helsinki: The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)
  Publication Date: 2018-11-30
  Description: Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton vuosittain teettämän työvoimatiedustelun aineistosta voidaan muodostaa kaksi tarkasti määriteltyä rekrytointiongelmien mittaria, joita on mahdollista soveltaa joko toimiala- tai toimipaikkakohtaisesti. Näiden kahden mittarin yhteyksiä toimipaikkarakenteeseen sekä tuotantoon arvioidaan teollisuustoimialoittain vuosina 1987-2000. Osoittautuu, että toimipaikan koon ja rekrytointiongelmien yhteys on kaksijakoinen: suuremmat toimipaikat kärsivät useammin rekrytointiongelmista, mutta pienempien toimipaikkojen rekrytointiongelmat ovat vakavampia. Vuoden 2000 rekrytointiongelmat ovat 1980-luvun loppuun verrattuna pienempiä ja harvemmille toimialoille keskittyneitä, mutta voidaan väittää, että määrällisesti eräiden toimialojen rekrytointiongelmat ovat yhtä vakavia kuin 1980-luvun lopun rekrytointiongelmat. Nämä toimialat ovat sähkötekninen, kulkuneuvo, kumija muovituote sekä metallituoteteollisuus. Rekrytointiongelmien kehitykseen vaikuttaa lyhyellä aikavälillä ennen kaikkea tuotannon ja työttömyyden kehitys. Viitteellistä näyttöä löytyy myös sille, että muillakin muuttujilla, kuten tehdyillä työtunneilla, tuntipalkoilla ja toimialan keskittymisasteella on yhteyksiä rekrytointiongelmiin. – rekrytointiongelmia ; teollisuus ; toimipaikan koko ; tuotanto
  Description: Based on industry-wide surveys compiled by the Confederation of Finnish Industry and Employers, we create two accurately defined indicators of recruitement problems for the Finnish industry sector. These measures can be used at both firm and aggregate level and they cover the years 1987-2000. We find that the difficulties to recruit suitable labour are related to firm size in two ways: Larger firms have a higher overall probability of facing recruitment problems, but the problems that the smaller firms experience are more severe. Compared to the end of the 1980s, the recruitment problems in 2000 were concentrated to fewer sectors. Still, it can be argued that in some sectors the shortages of labour are comparable to the situation in the late 1980s. The recruitment problems are most prominent in sectors that produce electrotechnical equipment, plastics and rubber, fabricated metal products and ships and transport products. In the short run, the dynamics of the two indicators are mainly detemined by the dynamics in output and unemployment. There is also some evidence that working hours per worker, hourly wages and sector dominance of large firms affect the indicators of recruitment problems.
  Keywords: ddc:330 ; firm size ; industry ; output ; recruitment problems ; Betriebsgröße ; Industrie ; Produktion ; Personalbeschaffung ; Finnland
  Language: Finnish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  facet.materialart.
  facet.materialart.
  Bonn: Bundestag
  Publication Date: 2019-01-16
  Keywords: ddc:330 ; Wirtschaftslage ; Wirtschaftspolitische Beratung ; Deutschland
  Language: German
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  facet.materialart.
  facet.materialart.
  Bonn: Bundestag
  Publication Date: 2019-01-16
  Keywords: ddc:330
  Language: German
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...