WILBERT

Wildauer Bücher+E-Medien Recherche-Tool

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
 • 1
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2014-10-03
  Description: Práce se zaměřuje na podporu energie z fotovoltaických článků v České republice a výpočet nákladů plynoucích z podpory obnovitelných zdrojů energie. Česká republika se zavázala do roku 2020 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě mezi lety 2010 a 2020 na 13 %. Tento nárůst nebude možný bez zvýšení nákladů, které budou především obsaženy v regulovaných složkách cen elektrické energie. Hlavním cílem autorů je tyto náklady odhadnout. Největší podíl příspěvku na obnovitelné zdroje bude spadat na podporu fotovoltaiky. Kumulované náklady obsažené v příspěvku na OZE, KVET a DZ přesáhnou 330 miliard korun v cenách roku 2010. Mimo samotného odhadu se práce zaměřuje na stručný popis fotovoltaického trhu v České republice a nástin jeho historického kontextu, potenciálu a budoucího vývoje. Práce shrnuje nejdůležitější prvky legislativy České republiky a Evropské unie. Samostatná analytická část je věnována analýze a výpočtu nákladů na podporu jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně fotovoltaiky, kogenerace a druhotných zdrojů.
  Keywords: Q28 ; Q42 ; Q47 ; ddc:330 ; fotovoltaika ; FVE ; obnovitelné zdroje energie ; OZE ; energetická politika ; výkupní ceny ; Förderung erneuerbarer Energien ; Photovoltaik ; Wirkungsanalyse ; Tschechische Republik
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  Book
  Book
  Berlin ; München [u.a.] : Langenscheidt
  Keywords: Tschechisch ; Deutsch ; Wörterbuch ; Tschechisch ; Deutsch
  Type of Medium: Book
  Pages: 1002 S. , 16 cm
  Edition: völlige Neubearb., 1. [Dr.]
  ISBN: 9783468113635 , 3468113633
  Series Statement: Langenscheidts Taschenwörterbücher
  DDC: 491.86331
  RVK:
  RVK:
  Language: German , Czech
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  Book
  Book
  Berlin ; München [u.a.] : Langenscheidt
  Keywords: Tschechisch ; Wörterbuch ; Deutsch ; Tschechisch ; Wörterbuch ; Deutsch
  Type of Medium: Book
  Pages: 1005 S.
  Edition: 2. Aufl.
  ISBN: 3468113617
  Series Statement: Langenscheidts Taschenwörterbücher
  RVK:
  RVK:
  Language: German , Czech
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  Book
  Book
  Leipzig : Verl. Enzyklopädie
  Keywords: Tschechisch ; Wörterbuch ; Deutsch ; Tschechisch ; Wörterbuch ; Deutsch
  Type of Medium: Book
  Pages: XVIII, 194 S.
  Edition: 10., unveränd. Aufl.
  RVK:
  RVK:
  Language: Czech , German
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...